Raad van State vernietigt bestemmingsplan Stichtse Vecht

oktober 6, 2017

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Stichtse Vecht

De Raad van State heeft het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Stichtse Vecht vernietigd. Hierdoor mogen veehouders in het gebied alleen nog uitbreiden als ze daarbij geen extra stikstof uitstoten. De NMU, die samen met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten beroep aantekende, is blij met dit resultaat.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan
Foto: Wikimedia Commons.

Op 4 oktober 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat de NMU gezamenlijk met de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten had aangetekend tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord van de gemeente Stichtse Vecht.

De Raad van State heeft ons beroep gegrond verklaard en het bestemmingsplan vernietigd voor zover het bestemmingsplan uitbreidingen bij agrariërs toestaat.

Gevolgen natuur niet onderzocht, wel waarschijnlijk

Het vernietigde deel van het bestemmingsplan maakte het boeren mogelijk om volop nieuwe stallen te bouwen en extra koeien en varkens te kopen. De mogelijke schade voor de natuur in de Oostelijke Vechtplassen had de gemeente Stichtse Vecht niet onderzocht. Toch had dit op grond van de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer wel gemoeten, in de vorm van een ‘passende beoordeling’ en een milieueffectrapportage (MER). Daarom gingen de NMU, Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie eerder dit jaar in beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.

Het is waarschijnlijk dat uitbreiding van de intensieve veebedrijven de natuur zal schaden. De stikstof uit nieuwe stallen of mestopslag zal neerdalen in het Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen, en daar kwetsbare en bijzondere planten- en diersoorten bedreigen. Recent kwamen de ernstige gevolgen van stikstofuitstoot, waaronder gebroken pootjes bij jonge vogels, nog in het nieuws bij Vroege Vogels.

Repareren niet mogelijk

Tijdens een zitting bij de Raad van State op 13 juni 2017 gaf de gemeente aan het bestemmingsplan te willen ‘repareren’. Ze wilde dit doen door gebruik te maken van het nationale Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar er zijn rechtszaken aangespannen tegen het PAS. Totdat er duidelijkheid is over deze rechtszaken kan de Raad van State geen oordeel geven over een gecorrigeerd plan dat verwijst naar het PAS. Daarom vernietigt de Raad het bestemmingsplan op dit onderdeel.

Uitbreiden alleen zonder extra uitstoot

Opmerkelijk is dat de Raad van State op eigen initiatief een ‘voorlopige voorziening’ heeft getroffen. Hiermee voorkomt zij dat agrariërs alsnog kunnen uitbreiden op basis van het oude bestemmingsplan. Het betekent dat uitbreiden alleen mag als de ammoniakuitstoot van het bedrijf niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Zo’n uitbreiding bedreigt ook de natuur in de Oostelijke Vechtplassen niet. We zijn dus blij met deze uitspraak!

Overleg over uitspraak

Begin november 2017 gaan de gemeente en NMU, Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten de uitspraak van de Raad van State samen bespreken. Mogelijk wil de gemeente het bestemmingsplan alsnog aanpassen. De NMU zal dan graag meedenken of en hoe uitbreidingen bij agrariërs mogelijk gemaakt kunnen worden zonder dat de natuur wordt geschaad.