Provincie wil verbod op ontgassen door binnenvaart

april 11, 2016

Provincie wil verbod op ontgassen door binnenvaart

De provincie Utrecht wil binnenvaartschippers zo snel mogelijk verbieden om hun schepen te ‘ontgassen’. De NMU juicht zo’n verbod toe; wij hebben vorig jaar Provinciale Statenleden hier al op gewezen tijdens ons verkiezingsdebat op 12 maart 2015. Maar dan moet er wel goede handhaving zijn.

Sinds de binnenvaart niet meer mag ontgassen in Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt het steeds vaker in Utrecht gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie.

Ontgassen is het lozen van schadelijke gassen, zoals benzeen, tijdens het laden en lossen. Benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen zijn kankerverwekkend, en ze veroorzaken mogelijk genetische schade. 

Zo snel mogelijk een verbod op ontgassen

Daarom wil de provincie Utrecht zo snel mogelijk  een verbod op ontgassen in de provincie. Daarvoor past zij de Provinciale Milieuverordening Utrecht (PMV) aan. De binnenvaart moet vaker gebruik maken van alternatieven zoals ontgassingsinstallaties.

Ten slotte dringt de NMU aan op een goede handhaving van het verbod; alleen dan kan het effectief zijn.

Ter inzage van 19 april tot 3 juni

De gewijzigde Milieuverordening ligt tussen 19 april en 3 juni 2016 ter inzage bij de provincie Utrecht. In die periode is het ook mogelijk om zienswijzen in te dienen.