Provincie vraagt Schultz kritische rapporten mee te nemen

juni 8, 2016

Provincie vraagt Schultz kritische rapporten mee te nemen

De provincie Utrecht gaat verkeersminister Schultz vragen om ‘de meest actuele onderzoeksresultaten en groeiscenario’s’ mee te nemen in de verdere besluitvorming rond verbreding van de Ring Utrecht. Daarbij horen recente rapporten van het CPB en het PBL, die aandrongen op uitstel van de verbreding. Op 6 juni nam een ruime meerderheid van de Provinciale Staten een motie aan die het provinciebestuur hiertoe oproept.

Het verzoek aan de minister komt in de ‘Zienswijze ontwerp-tracébeslissing Ring Utrecht’ die Gedeputeerde Staten (GS) gaan indienen bij Schultz’ ministerie. Overigens kan iedereen tot 20 juni ook zelf een zienswijze indienen.

Aandringen op goede compensatie

Schultz
A27 Dak op Bak Amelisweerd

Ook gaan GS de minister vragen om met een adequate invulling te komen van de afgesproken natuurcompensatie. Volgens de motie komt de keuze om bos aan te leggen in het Kromme Rijngebied en rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie namelijk niet overeen met het Utrechtse ruimtelijk beleid. Verder stelden de ondertekenaars dat compensatie in elk geval nodig is, of de ‘bak bij Amelisweerd’ nu wordt verbreed of niet.

De motie (PDF) werd gesteund door VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en 50 Plus. Tegen stemden PVV, SGP en Partij voor de Dieren.