Provincie verbiedt ontgassen door binnenvaart

september 22, 2016

Provincie verbiedt ontgassen door binnenvaart

De provincie Utrecht verbiedt het ontgassen door de binnenvaart. Gedeputeerde Staten heeft hiervoor de Provinciale Milieuverordening gewijzigd. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. De NMU is er blij mee; tijdens ons verkiezingsdebat drongen we hierop al aan bij Statenleden.

Nogal wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een aanzienlijke hoeveelheid van de lading over als damp. Deze lozen de schippers in de atmosfeer (het zogenaamde ontgassen), waardoor schadelijke stoffen als benzeen en benzeenhoudende stoffen vrijkomen. Dit kan leiden tot geuroverlast, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.

Aan een internationaal ontgassingsverbod wordt aan gewerkt in Straatsburg, maar de feitelijke invoering hiervan in Nederland zal nog minstens  twee jaar duren. Vooruitlopend hadden de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant al een ontgassingsverbod opgenomen in hun Provinciale Milieu Verordening. Nu doet de provincie Utrecht dit dus ook.

Op 31 oktober stemmen Provinciale Staten over het verbod. De NMU hoopt van harte op een meerderheid vóór schonere lucht langs de Utrechtse waterwegen. Ook wijst de NMU op het belang van een goede handhaving van het verbod.