Provinciale Energieagenda vastgesteld

september 28, 2016

Provinciale Energieagenda vastgesteld

Provinciale Staten van Utrecht stelden op 19 september de Provinciale Energieagenda vast. Met de maatregelen daaruit haalt de Provincie drempels weg voor kansrijke initiatiefnemers in de energietransitie: de overgang naar duurzame energie. De NMU is blij met de inhoud van de Energieagenda.
provinciale energieagendaDe NMU is positief over de inhoud van de Provinciale Energieagenda, waar een duidelijk ambitie uit spreekt. Zichtbaar is, dat deze is opgesteld met input van de omgeving. De Provincie kiest hiermee voor een duidelijke en in onze ogen juiste focus: energiebesparing in gebouwen, toepassing van windenergie met draagvlak, ontwikkelruimte voor aardwarmte en zonneweides en financiering van energieprojecten.
Ook zijn we blij met de uitspraak dat de Provincie de samenwerking met regionale partijen omarmt. De NMU werkt al geruime tijd aan de energietransitie in de Provincie Utrecht door energiebesparing en duurzame opwek te stimuleren. Tevens vervult de NMU een sleutelrol binnen de regionale krachtenbundeling.
In aanvulling op de Enrergieagenda heeft de NMU nog enkele extra wensen: voortgaande steun voor initiatieven van onderop, het stimuleren van energiebesparing bij huiseigenaren (naast huurders), en het energieneutraal maken van de eigen aanbestedingen van de provincie.

De definitieve versie van de Energieagenda is hier te downloaden.