Prestatieafspraken energiebesparing in huursector moeten ambitieuzer

februari 13, 2014

Prestatieafspraken energiebesparing in huursector moeten ambitieuzer

De afspraken over energieprestaties tussen gemeenten en woningcorporaties moeten ambitieuzer. Dit stellen de Natuur en Milieufederaties en het Rotterdams Milieucentrum in een oproep aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, de koepel van woningcorporaties.

De organisaties hebben de VNG gevraagd om haar leden de prestatieafspraken aan te laten passen aan het nieuwe Energieakkoord en daarmee de ambitie te verhogen. Aedes is verzocht om haar leden te vragen de jaarlijks bereikte CO2-reductie en energiebesparing transparanter en beter te rapporteren, bijvoorbeeld via hun jaarverslagen.

Stook je Rijk

De Natuur en Milieufederaties en het Rotterdams Milieucentrum doen hun oproep naar aanleiding van de start van het derde jaar van hun project Stook je Rijk. Dit project heeft als doel de energiebesparing in de huursector te versnellen. Het project brengt corporaties, raadsleden en huurders met elkaar in gesprek over knelpunten en kansen.

‘Op basis van de conclusies uit 2013, moeten we er in 2014 een tandje bij zetten,’ aldus projectleider Maarten Visschers. ‘Het bereikte tempo is te laag om de besparingsdoelstelling van het nieuwe Energieakkoord te halen.’

Het Energieakkoord streeft naar 33% CO2-reductie in de periode 2008-2020, gemiddeld 3% per jaar. Maar in bijna alle prestatieafspraken van de in 2013 deelnemende gemeenten is de doelstelling te laag. Van de Stook je Rijk-gemeenten hebben alleen Amersfoort, Arnhem en Rotterdam een CO2-reductie als doelstelling opgenomen. Alleen Arnhem rapporteert daadwerkelijk behaalde CO2 reductie in 2013.

Deelnemers in 2014

Aan het project Stook je Rijk doen dit jaar dertien gemeenten mee: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Bij het project wordt samengewerkt met de Nederlandse Woonbond.

Zie ook het rapport Stook je Rijk 2013 en de speciale website.