Praktijkmiddag Klimaatadaptatie 6 februari 2018

januari 17, 2017

Praktijkmiddag Klimaatadaptatie 6 februari 2018

Klimaatadaptatie, hoe doe je dat in de praktijk? Dat heeft de NMU via een inventarisatie onder gemeenten in de provincie Utrecht in kaart gebracht. Tijdens een praktijkmiddag op 6 februari staan de vraagstukken én goede voorbeelden van Utrechtse gemeenten centraal. Leren van de ervaringen van elkaar en van anderen in het werkveld, zoals andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, staat hierbij centraal.

Hoe gaan gemeenten in de provincie Utrecht om met wateroverlast, verdroging en hittestress ten gevolge van klimaatverandering? In hoeverre hebben zij de knelpunten al in beeld? Welk beleid, projecten en maatregelen brengen zij in de praktijk? Hoe hebben ze hun organisatie ingericht rond dit thema? En lukt het ze om burgers en ondernemers ook maatregelen te laten nemen?

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft door middel van een inventarisatie onder gemeenten in de provincie Utrecht het antwoord op deze vragen in kaart gebracht. Tijdens de praktijkmiddag op 6 februari staan de vraagstukken én goede voorbeelden van Utrechtse gemeenten centraal. Leren van de ervaringen van elkaar en van anderen in het werkveld, zoals andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, staat hierbij centraal.

En er is een interessante keynote speech van Lisette Klok van de Hogeschool van Amsterdam over hitte in de stad.

  • Wanneer: dinsdag 6 februari, 12.45 tot 17.00 uur
  • Waar: gemeentehuis Houten, Onderdoor 25
  • Voor wie: Utrechtse gemeenten*, bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincie, waterschappen, rijksoverheid, bestuurders en raadsleden
  • Aanmelden: Vooraf, via formulier onderaan deze pagina
  • Informatie: Rianne Zandee, Natuur en Milieufederatie Utrecht (r.zandee@nmu.nl, 06-24532408)

* Klimaatadaptatie raakt aan de werkzaamheden van veel verschillende afdelingen binnen de gemeente. Deze praktijkmiddag is daarom juist bedoeld voor verschillende afdelingen, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, openbare ruimte, water, stedenbouw, verkeer en vervoer en groen. Dus neem vooral collega’s mee!

Programma

12.45 uur Inloop en ontvangst
13.15 uur Start plenair programma met:
Welkom door wethouder Herman Geerdes (gemeente Houten)
Inleiding door Joris Hogenboom (directeur NMU)
Presentatie van de uitkomsten van de inventarisatie, door Rianne Zandee (NMU)
 

 

Keynote spreker: Lisette Klok, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
‘Hitte in de stad, wat is er aan de hand, wat betekent dat, wat zijn de effecten en wat doe je eraan?’
14.30 uur Subsessies ronde 1
– Excursie: Inspirerende klimaatprojecten in Houten
– Workshop 1: Bouwstenen voor klimaatadaptief beleid
15.30 uur Korte pauze
15.45 uur Subsessies ronde 2
– Workshop 2: Participatie bij klimaatadaptatie
– Workshop 3: Klimaatstresstest, risico’s en financiering
16.45 uur Afsluiting, borrel en terugblik

Regionaal inspiratiedocument

Met alle deelnemers aan de praktijkmiddag, gemeenten, provincie, waterschappen, bedrijven en organisaties, verzamelen we goede voorbeelden, tips, do’s en dont’s en vooral heel veel praktijkervaringen! Het resultaat? Een gezamenlijk regionaal inspiratiedocument. Door iedereen te gebruiken, te raadplegen of gewoon om elkaar en anderen te laten zien ‘zo pakken wij het in Utrecht aan’.

U kunt zich per ronde aanmelden voor één subsessie.