Peiling: krappe meerderheid tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

maart 27, 2015

Peiling: krappe meerderheid tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

De snelweg A27 bij Amelisweerd moet niet worden verbreed. Dat standpunt nam een aantal politieke partijen in tijdens een NMU-verkiezingsdebat. In de laatste peiling van Maurice de Hond staan deze partijen samen op 25 van de 49 zetels in de Provinciale Staten. Het gaat er woensdag dus om spannen!

Op 12 maart organiseerde1n de NMU en de Provincie Utrecht een verkiezingsdebat over mobiliteit en luchtkwaliteit. Een ruime week eerder, op 4 maart, vond een debat plaats over duurzame energie.

Mobiliteit en luchtkwaliteit: stimuleer de fiets

Veel van de 13 vertegenwoordigde partijen willen het fietsgebruik stimuleren. D66 wil hier zelfs 50 miljoen in investeren. Jakob Herms (VVD) vroeg zich wel af waar zulke bedragen vandaan moeten komen. Ivo Thonon (D66) noemde in dat verband de 200 miljoen aan provinciale reserves.

Om kleine kernen bereikbaar te houden pleitte Mieke Hoek (50Plus) ervoor om de buslijnen in stand te houden. Jakob Herms (VVD) wil juist vervoer op maat naar de kleine kernen.

Wat de eisen aan de uitstoot van nieuwe bussen betreft kijkt Han IJssennagger (PVV) vooral naar de kosten van nieuwe bussen. Vanuit het publiek kwam de wens om niet alleen naar de kale kosten te kijken, maar ook naar de maatschappelijke baten van schone lucht.

Het werd ook een spannende discussie over de normen die de provincie moet aanhouden voor uitstoot van ongezonde stoffen zoals NO2, fijnstof of roet. De SP en Christenunie hebben vanuit Provinciale Staten een onderzoek laten doen naar roetblootstelling. Verder komt er nu een vervolgonderzoek naar de kwetsbare locaties, zoals ziekenhuizen of kinderdagverblijven. Arne Schaddelee (Christenunie) verweet D66 dat zij hiervoor zeer moeizaam te bewegen was en hierin te veel meeging met coalitiegenoot VVD.

Omtrent de snelheden op provinciale wegen vindt Jan Willem Janssen (CDA) dat we “realistisch moeten zijn en niet zomaar de snelheid omlaag moeten brengen”. Verschillende partijen stonden wel open voor het terugbrengen van de maximumsnelheid van 80km/u naar 60km/u, indien dit een bijdrage leverde aan de veiligheid en/of de gezondheid.

De gemoederen liepen echt hoog op bij de discussie over de verbreding van de snelweg A27 bij Amelisweerd. PvdA, Groenlinks, Christenunie, D66, Inwonersbelangen, 50Plus, Partij voor de Dieren, de SP en Jezus Leeft – volgens een recente peiling goed voor 25 van de 49 zetels – hebben zich allemaal tegen de verbreding uitgesproken. Ad Meijer (SP) verweet GroenLinks haar samenwerking met coalitiepartner VVD op dit punt. Huib van Essen (GroenLinks) gaf aan dat je als kleinste coalitiepartner helaas niet al je punten kunt verwezenlijken in een coalitie, maar dat GroenLinks wel altijd tegen de verbreding is geweest.

Duurzame Energie: wel of geen provinciale taak?

Ook bij het thema Duurzame Energie lopen de meningen sterk uiteen, zo bleek tijdens het debat op 4 maart. De ChristenUnie wil haar verantwoordelijkheid nemen en het Nationaal Energie Akkoord vertalen naar de Provincie Utrecht. Daarbij vindt zij Willem Joustra (VVD) recht tegenover zich: hij vindt energietransitie “geen provinciale taak”.

Maar intussen blijft de zeespiegel stijgen, merkte Femke Merel (PvdD) op. Daarom wil zij naast het economisch tekort vooral ook het ecologisch tekort op de agenda. Ook Mariëtte Pennarts (GroenLinks) stelde dat er echt slagen gemaakt moeten worden op het gebied van duurzame energie. “We moeten echt met elkaar aan de gang.” Wat Andrea Poppe (SP) betreft gebeurt dat vooral via grootschalige zonne-energie op daken; zonneweides ziet zij minder zitten.