PCL themabijeenkomst Van Boer naar Burger

juni 4, 2015

PCL themabijeenkomst Van Boer naar Burger

Door schaalvergroting in de landbouw komen steeds meer boerenerven en gebouwen vrij. Wat moet daarmee gebeuren? Daarover gaat een themabijeenkomst van de Provinciale Commissie Leefomgeving op 16 juni om 14.00 uur, onder de titel ´Van Boer naar Burger´. Wie wil meepraten is welkom!

De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 juni 2015. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, waar u wordt ontvangen met een klein hapje en een drankje. Het programma voor de PCL themabijeenkomst is hier te vinden.

Nico Beun, Programmamanager bij het InnovatieNetwerk, zal ingaan op de schaalvergroting in de landbouw en de afname van het aantal agrarische bedrijven. Veel boerenerven en bebouwing komen vrij en er moet nagedacht worden over herbestemming. Nico Beun was projectleider van het rapport Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied (InnovatieNetwerk, 2014)

Nancy Arkema, van Nancy Arkema Ontwerp en Advies, zal ingaan op voorbeelden van nieuwe functies voor vrijkomend agrarisch vastgoed. Nancy Arkema heeft in opdracht van het College van Rijksadviseurs gewerkt aan twee rapporten over Leegstand op het Platteland (2015).

Maarten Buruma, senior beleidsmedewerker gemeentelijke ruimtelijke ordening bij de Provincie Utrecht zal het provinciale beleid toelichten.
Anne Jansen, projectleider bij Gebiedscoöperatie O-gen, zal vervolgens ingaan op het project Knooperf Achterveld, een voorbeeld van herontwikkeling van een vrijkomend agrarisch erf.

Ten slotte vindt een discussie plaats aan de hand van stellingen.

Graag aanmelden vóór dinsdag 9 juni 2015 op: pcl@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van naam en organisatie.