PBL: Deltaplan nodig voor Nederlandse landbouw

september 25, 2017

PBL: Deltaplan nodig voor Nederlandse landbouw

Een deltaplan voor de Nederlandse landbouw. Dat is volgens de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving nodig om op korte termijn de beweging te maken van goedkope bulkproductie naar onderscheidende, hoogwaardige producten. Met instemming van de maatschappij en indien nodig steun van de overheid.

deltaplan nodig volgens Mommaas
Hans Mommaas. Foto: PBL

Stalbranden, fipronil-eieren, slacht van ‘overtollige’ melkkoeien… Volgens directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn het geen losse incidenten, maar het gevolg van de ‘spagaat’ waarin de Nederlandse landbouw zich bevindt. Op de wereldmarkt concurreren lukt alleen met schaalvergroting. Maar die schaalvergroting leidt in Nederland tot nieuwe knelpunten, zoals fijnstof, broeikasgassen, ammoniak of problemen met waterkwaliteit.”