Over drie jaar 100.000 deelauto’s in Nederland

juni 3, 2015

Over drie jaar 100.000 deelauto’s in Nederland

In 2018 moeten er 100.000 deelauto’s in Nederland zijn. Die ambitie willen aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties waaronder De Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) en de rijksoverheid samen realiseren. Daarom ondertekenen ze vandaag de Green Deal Autodelen.

Namens de NMF’s ondertekende netwerkdirecteur Corinne Ellemeet de deal. ‘De Natuur en Milieufederaties hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het SER-Energieakkoord.  Het is mooi om nu samen met anderen concrete vervolgstappen te zetten op het gebied van mobiliteit. Deelauto’s bestaan al, maar worden nog beperkt gebruikt. Er liggen veel kansen als het gaat om opschalen van deelauto’s bij het bedrijfsleven en onder burgers. Daar zijn wij in buurten al mee bezig en dat gaan we grootser oppakken met onze 30 partners.’

Buurtmobiliteit

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is al zeer actief bezig met het promoten van deelauto’s. Binnen het project Buurtmobiliteit, helpt de NMU vier buurten met het starten van hun eigen community voor ‘buurtmobiliteit’. Daarbij organiseren bewoners met elkaar hun vervoer, door gezamenlijk gebruik te maken van bijvoorbeeld elkaars auto’s, bakfietsen en e-bikes. Zo besparen deelnemers ruimte en geld en leren ze elkaar als buren steeds beter kennen. Een tv-spotje dat momenteel draait op RTV Utrecht is te zien op www.gezondoppad.nl.

Met de landelijke Green Deal willen de ondertekenaars met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken de partijen de doelstelling samen te kunnen behalen.

Versnelling autodelen door Green Deal

Met de Green Deal Autodelen wordt de eerdere doelstelling uit het SER-Energieakkoord, om in 2020 100.000 schone deelauto’s te hebben, versneld gerealiseerd. Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door.

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) noemt het goed dat de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen aan de Green Deal. ‘Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk.’

Gemaakte afspraken

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

  • Het vergroten van de bekendheid van autodelen;
  • Het opbouwen en delen van kennis en data;
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
  • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars;
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.

Deelnemende partijen

De Green Deal wordt ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB, Arval, Business Lease Nederland, BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, De Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid.

Naast de 30 partijen die zich nu hebben aangesloten, staat de Green Deal open voor andere partijen om een bijdrage te leveren aan de verdere doorgroei van autodelen in Nederland. De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar.