Oproep aan nieuwe coalities: Plant nu de zaadjes voor een groene toekomst!

maart 25, 2014

Oproep aan nieuwe coalities: Plant nu de zaadjes voor een groene toekomst!

Na de verkiezingen is nu voor de gemeenteraden het echte werk begonnen: de formatie en coalitie-onderhandelingen. Wat de NMU betreft gaat het nieuwe gemeentelijke beleid goed uitpakken voor natuur, milieu en landschap. Daarom heeft de NMU concrete tips opgesteld voor duurzaam beleid.

De tips vielen onlangs op de mat in de vorm van een brief. En wel een brief op ‘groeipapier’: door het vel papier te ´planten´ in wat aarde en het elke dag water te geven, staat het binnen de kortste keren vol met jonge plantjes. Zo planten de raadsleden letterlijk en figuurlijk de zaadjes voor een groene toekomst!

Specifieke tips per gemeente

Voor elke gemeente heeft de NMU één of meerdere specifieke tips opgesteld.

Tips voor alle Utrechtse gemeenten

Er is ook een aantal tips dat voor alle Utrechtse gemeenten geldt:

  • Omarm de burger als bondgenoot!
  • Investeer in de fiets: leg doorfietsroutes aan!
  • Bestrijd energie-armoede: sociale huurwoningen naar energienota-nul!
  • Maak een actuele omgevingsvisie
  • Faciliteer delen van mobiliteit: winst voor burgers, gemeente én milieu!
  • Vergroot de soortenrijkdom voor de natuur… én voor bewoners
  • Word klimaatneutraal… en houd vast aan je doelstelling
  • Formuleer ambities en visie voor de stads- en dorpsrand

Ten slotte staat de NMU de komende tijd graag klaar voor het nieuwe college en de raadsleden om hen te helpen hun groene beloften ook waar te maken. De NMU wenst alle gemeenten in de provincie een succesvolle en duurzame collegeperiode!