Oproep aan Amersfoort: maak ruimte voor zon en wind

oktober 25, 2016

Oproep aan Amersfoort: maak ruimte voor zon en wind

Op 25 oktober behandelt de Amersfoortse gemeenteraad de haalbaarheidsonderzoeken voor windturbines en zonneweides. Op basis van die onderzoeken wil de gemeente kaders stellen aan initiatiefnemers die zich hebben gemeld. De NMU roept de gemeenteraad op veel ambitie te tonen; dat is nodig is om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Daar de gemeente zelf een ambitie heeft om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zijn de verwachtingen bij de NMU hooggespannen.

oproep
Amersfoortse raadsleden gingen in mei 2016 op excursie naar windturbines in Deventer.

De onderzoeken laten zien dat – zelfs na veel energiebesparing – er 60 windturbines (van 3 MW) en 500 à 760 ha zonnevelden nodig zijn om 20% van de Amersfoortse energievraag op te wekken. Om hiervan het grootst mogelijke deel de komende jaren te realiseren, moet de gemeente inzetten op het maximale dat mogelijk is, vindt de NMU bij monde van Ieke Benschop. “Dus benut de drie locaties voor wind allemaal, en koers op zoveel mogelijk windmolens binnen de wettelijke kaders.”

Ook locaties voor zonneweides krijgen straks hopelijk veel ruimte. “Uiteraard moeten ook de daken goed benut worden voor zonne-energie, maar in onze ogen hebben we geen tijd om dit voorrang te geven,” zegt Benschop. “Dus én de daken, én de velden. De velden kunnen zo ontwikkeld worden dat zowel natuur als recreatie er baat bij hebben.”

Tot slot hecht de NMU er zeer aan de omgeving goed te betrekken om draagvlak te creëren voor de plannen. De NMU denkt graag mee.