Ook zonnepanelen op het dak van uw boerderij?

oktober 16, 2015

Ook zonnepanelen op het dak van uw boerderij?

Bent u agrariër en hebt u een (zeer) geschikt dak om zonnepanelen op te leggen? Blijkt dat bijvoorbeeld uit de Zonnekaart? Dan nodigen we u van harte uit voor twee informatieavonden op 11 en 26 november!

Gemeenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht, LaMi, gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West nodigen u uit voor informatieavonden over:

Het realiseren van zonnepanelen projecten op agrarische daken

We geven op deze avonden gericht informatie over de verschillende situaties en mogelijkheden voor het realiseren van zonnepanelen op agrarische daken. Na een korte introductie en algemene informatie kunt u gericht in gesprek met deskundigen op verschillende vlakken. Er zijn deskundigen gericht op

 • Grootverbruikers / extern kapitaal
 • Grootverbruikers / zelf realiseren met SDE+ / fiscale aftrek
 • Kleinverbruikers / zelf realiseren / fiscale aftrek
 • Kleinverbruikers / extern kapitaal / relatie met burger

Er zijn diverse  agrariërs aanwezig  die zonnepanelen op daken gerealiseerd hebben. Zij zullen aan de hand van voorbeelden mogelijkheden schetsen. Ook kunt u uw eigen situatie als case inbrengen en aangeven hoe u verder graag ontzorgd zou willen worden. Neem dus voldoende informatie over uw eigen situatie mee, zoals energieverbruik/energienota, informatie over de ligging van uw dak en de dakconstructie!

Er worden 2 dezelfde informatieavonden georganiseerd bij bedrijven waar zonnepanelen zijn gerealiseerd: 

 • Woensdag 11 november 2015: Nico van Maaswaal, Wickenburghseweg 98, 3997 MX ’t Goy
 • Donderdag 26 november 2015: Coos van der Laan, van Teylingenweg 172, 3471 GK Kamerik

Het programma

 • 19.30 uur: Inloop met koffie/thee
 • 19.45 uur: Opening door wethouder
 • 19.50 uur: Presentatie voorbeeldproject zonnepanelen door agrariër
 • 20.05 uur: Energieproductie met zonnepanelen (centraal)
  • algemene informatie m.b.t. het realiseren van zonnepanelen en introductie deskundigen.
 • 20.20  uur: Informatie gesprekken
  • U kunt uw situatie bespreken met verschillende deskundigen en daarbij inzoomen op de mogelijkheden op uw bedrijf met verschillende  financiële constructies.
   De sprekers kunnen per avond verschillen, de onderwerpen niet. Op www.lami.nl kunt u per avond vinden wie er aanwezig zijn.
 • 21.45 – 22.50 uur: Mini-beurs en borrel

Na de informatiegesprekken zijn de bedrijven aanwezig op de mini-beurs.

Op beide avonden kunt u ter plekke met de Zonnekaart de geschiktheid van uw stallen bekijken en met de Zonnepanelencalculator uw situatie door (laten) rekenen. Ook kunt u direct een adviesgesprek tijdens de mini-beurs met een partij voeren die uw zonne-energie project zou kunnen ontzorgen.

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen kunt u bellen met Jolande Schuurman 06-21124625 van LaMi / Gebiedscoöperatie O-gen.

Graag horen we van u of u van plan bent naar de bijeenkomst te komen en naar welke informatie uw voorkeur uitgaat. U kunt het aanmeldformulier downloaden (Word) , invullen en opsturen naar secretariaat@o-gen.nl onder vermelding van ‘aanmelding info-avond zonnepanelen’. Graag tot dan!