Onderzoek: bak Amelisweerd hoeft niet breder voor A27

maart 4, 2013

Onderzoek: bak Amelisweerd hoeft niet breder voor A27

De A27 kan 12 (2×6) rijstroken krijgen binnen de bestaande ‘bak’ bij Amelisweerd. Dit blijkt uit onderzoek dat ingenieursbureau Witteveen & Bos deed voor de gemeente Utrecht. Het is goed nieuws voor Amelisweerd, al is het onderzoek vooral een aanzet voor een nieuwe oplossing en nog niet volledig.

Het onderzoek is vooral bedoeld om de vaste denkpatronen bij het ministerie van Infrastructuur te doorbreken. Tot nu toe leken onderzoeken naar verbreding binnen de bak vooral gericht op waarom dat niet kan, in plaats van hoe het wel kan. In de noordrichting heeft de A27 overigens al deze oplossing in de bak.

De extra rijstroken passen binnen de bestaande bak door 4 ervan wat smaller te maken, een samenvoeging van twee rijstroken naar één aan te passen, vluchtstroken weg te laten en de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u. Dat heeft effecten op doorstroming en verkeersveiligheid.

Minder extra verkeer aantrekken

Dat de doorstroming bij 2×6 rijstroken kleiner is dan bij 2×7 heeft als positief effect dat dit minder extra verkeer aantrekt, waardoor het verkeer minder groeit. Dat heeft positieve gevolgen voor de omgeving.

Aan de andere kant blijft het op deze manier mogelijk drukker in de stad en op bijvoorbeeld de Waterlinieweg, wat negatief is voor de luchtkwaliteit daar. Ook de gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn nog niet duidelijk. Voor beide effecten is meer onderzoek nodig. Volgens de NMU moet dóórzoeken naar oplossingen wel het uitgangspunt blijven, in plaats van problemen blijven markeren.

Houd rekening met lagere groei

Een ander belangrijk uitgangspunt voor verder onderzoek is ook het toetsen van oplossingen aan scenario’s die uitgaan van een lagere groei van het autoverkeer. Die groei zit immers al vele jaren op de lijn van het laagste scenario; bovendien zullen  nieuwe ontwikkelingen, zoals Het Nieuwe Werken en dalend autobezit onder jongeren, de groei remmen. Zo bekeken is het aanleggen van nieuwe dure overcapaciteit onverstandig, ook al gezien de economische crisis.