Onderbouwing verbreding Utrechtse snelwegen te rooskleurig

november 24, 2013

Onderbouwing verbreding Utrechtse snelwegen te rooskleurig

Kijk nog eens goed of de nieuwe snelwegen in Utrecht en elders in Nederland wel nodig zijn. Dat is het advies van de NMU en andere natuur- en milieuorganisaties aan de rijksoverheid. Het verkeer neemt lang niet zoveel toe als gedacht, blijkt uit onderzoek.

De besluitvorming is niet goed onderbouwd en daarom pleit de NMU om de kosten en baten voor de snelwegverbreding in de provincie Utrecht opnieuw te onderzoeken. Als de baten veel lager blijken uit te vallen, moet het Rijk projecten niet of later uitvoeren.

Onderzoek

De onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft (een onafhankelijk onderzoeksbureau) in opdracht van de Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten.

Toekomst

Het rijk bepaalt aan de hand van een aantal toekomst scenario`s of uitbreiding van wegen noodzakelijk is. Deze zogenoemde WLO scenario`s hanteren verschillende aannames met betrekking tot meer of minder verkeersgroei. De toekomst scenario`s waarmee in de besluitvorming gerekend wordt, gaan uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei. De werkelijke hoeveelheid verkeer op dit moment is echter zelfs lager dan die in het laagste (WLO-)scenario.

Noodzaak te gunstig voorgesteld

Hierdoor worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld en worden snelwegen wellicht onnodig verbreed. Reden voor de NMU en de andere organisaties om de minister en de Tweede Kamer op te roepen de besluitvorming over nieuwe snelwegen te herzien en nog niet gerealiseerde projecten met een laag scenario door te rekenen.

Utrechtse snelwegen

Ook de Utrechtse snelwegprojecten, knooppunt Hoevelaken, de Ring Utrecht en de A27/A1 bij Eemnes, zijn gebaseerd op onrealistisch hoge verwachte economische groei. In het rapport van CE Delft zijn twee Utrechtse projecten ook onderzocht: De Ring en de A27/A1. Het blijkt dat hier in Utrecht de projecten het minst uitgebreid zijn onderbouwd. Dat wil zeggen: de kosten en baten zijn voor die projecten tot nu toe nooit goed op een rijtje gezet.

Ring Utrecht

Al eerder is aangedrongen om dit wel te doen (door de commissie Schoof), in maart van dit jaar. Naar verwachting is deze analyse voor de Ring Utrecht, de zogenoemde MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) in 2014 klaar. De NMU dringt er bij de minister op aan om in deze MKBA met realistische scenario’s te werken: naast een scenario met hoge groei ook een scenario met lage groei van het autogebruik dat veel meer lijkt op de ontwikkelingen van de laatste jaren.

Bijlage:

Persbericht Natuur en Milieufederaties

Onderzoek CE