Omhoog met het veen

maart 18, 2015

Omhoog met het veen

Vernatten veenweidegebieden

In Nederland staan we met de voeten in het water. De bodem ligt 2 meter onder zeeniveau. Jaarlijks dalen de veenweiden1-2 centimeter.Dat is 1 tot 2 meter per eeuw! Want om het land droog te houden, moeten waterschappen steeds harder pompen. En klinkt de bodem steeds verder in. Door deze ontwatering is het veen verteerd en verdwenen als CO2 naar de atmosfeer. Het is de hoogste tijd daar iets aan te doen.

Gevolgen van bodemdaling

 • Grote uitstoot van het broeikasgas CO2 uit drooggelegd veen.
 • Meer overstromingsgevaar, juist nu de zeespiegel stijgt.
 • Schade aan bruggen en andere infrastructuur.
 • Het waterpeil moet verder omlaag.
 • Daardoor daalt de veenbodem steeds verder.
 • Waterbeheerders moeten steeds harder pompen.
 • De waterhuishouding wordt steeds ingewikkelder.
 • Slechte waterkwaliteit en veel baggervorming.

We kunnen bodemdaling stoppen door het veen nat te houden. Dan stopt de veenafbraak, omdat er geen zuurstof meer bij komt. Mogelijk vormt zich zelfs nieuw veen. Dit noemen we vernatting.

Vernatten levert kansen

Er vormt zich nieuwe (moeras)natuur. Zoals …..

 • Meer leefruimte voor bijzondere planten en dieren.
 • Hoog waterpeil voorkomt CO2 uitstoot (zie tekening hieronder).
 • Groeiend veen legt het broeikasgas CO2 juist vast.
 • Dat levert veel klimaatwinst op.
 • De sponswerking van de veenbodem wordt hersteld.
 • Dat draagt bij aan een duurzaam waterbeheer.
 • Vooral nu ons klimaat steeds grilliger en natter wordt.

Bron: duurzaamboeren.nl