Noordelijke Randweg Utrecht: veel aandacht voor leefomgeving

juli 30, 2012

Noordelijke Randweg Utrecht: veel aandacht voor leefomgeving

Bij de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is relatief veel aandacht voor de terechte zorgen van omwonenden. Er is zicht op verbetering van de leefomgeving en de verbindingen met het Noorderpark. Eerder werd al bekend dat de weg een maximumsnelheid krijgt van 80 km/u en 2×2-baans blijft.

Na de zomer gaat de gemeente geluidsmetingen doen, om het rekenmodel te vergelijken met de huidige situatie en om voor de toekomst vergelijkingsmateriaal te verzamelen. Wettelijk gezien is dit niet nodig, maar netjes en meedenkend met omwonenden is het zeker.

Net als bij Hoevelaken kiezen de betrokken overheden voor het vroeg betrekken van de markt. Binnen het beschikbare budget zou dan meer kwaliteit te realiseren zijn. Daar valt wat voor te zeggen, maar aan de andere kant is de markt slecht in het betrekken van belanghebbenden en leefbaarheid, milieu en natuur. Marktpartijen die meedoen moeten in de aanbesteding dus hoog kunnen scoren op deze punten, zodat het aantrekkelijk is om daar geld in te steken. Een ander aandachtspunt is de spanning tussen de creativiteit van de markt en de neiging om veel in eisen onder te brengen.

Volgens de planning volgt eind 2012 de keuze van de voorkeursvariant. Daarna stelt de projectorganisatie samen met de belanghebbenden het programma van wensen en eisen op. De opdracht gaat naar de marktpartij die voldoet aan de gestelde eisen en die de meeste aanvullende wensen weet te realiseren binnen het beschikbare budget.

Verkeersminister Schultz zinspeelt in een brief aan de Tweede Kamer op mogelijke vertraging van de aanpassing van de NRU. Dit schrijft zij omdat de Tweede Kamer haar vroeg om rond de aanpak van de Ring Utrecht geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Nakomen van die wens leidt volgens de minister tot vertraging, niet alleen bij de Ring en de NRU, maar ook bij de aanleg van de sneltram naar de Uithof. De Utrechtse verkeerswethouder Lintmeijer denkt daar anders over. Hij ziet geen reden om de met het rijk en provincie gemaakte planningsafspraken over de NRU en de Uithoftram los te laten.
• Zie ook www.utrecht.nl/nru