Nóg vijf gemeenten gaan voor Nul-op-de-energiemeter

april 7, 2015

Nóg vijf gemeenten gaan voor Nul-op-de-energiemeter

SOEST50.000 Woningen met een energierekening van nul in 2020! Dat is de ambitie waar steeds meer partijen zich achter scharen. Onlangs zetten weer vijf nieuwe gemeenten hun handtekening onder de Deal Stroomversnelling Koop: Bunschoten, De Ronde Venen, Soest, Veenendaal en Woudenberg.    

Foto: Wethouder Kemmerling (Soest) ondertekent de Deal Stroomversnelling Koopwoningen

Nul-op-de-meter-woningen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van moderne installaties en zonnepanelen. Daardoor kunnen ze de benodigde energie (voor verwarming, warm tapwater en huishoudelijk gebruik) zelf opwekken. Geen energiekosten meer dus! Bij woningcorporaties betalen huurders in plaats daarvan een ‘energieprestatievergoeding’ aan de woningcorporatie. Maar ook voor de koopsector zijn de ontwikkelingen gunstig.

Zo kunnen woningeigenaren gebruik maken van de verruimde hypotheekregels voor de aanschaf of renovatie van een Nul-op-de-meterwoning. Het hele idee is dat mensen voor gelijkblijvende woonlasten dus een woning krijgen die geen energiekosten meer heeft.

Facelift voor de wijk

Gemeenten met wijken uit de jaren ’50, ’60 en ’70 kunnen hun huurders en woningeigenaren helpen door Nul-op-de-meter renovaties toe te staan, of zelfs te stimuleren. Bewoners krijgen zo lagere woonlasten. En wanneer een hele wijk wordt aangepakt, betekent dit een facelift van de wijk. Ook is de renovatie naar Nul-op-de-meter te combineren met het levensloopbestendig maken van woningen; een actueel thema. Overigens worden nu ook al voorstellen ontwikkeld voor flats en appartementen, en voor nog oudere woningen.

Rol gemeenten

Door de Deal Stroomversnelling Koop te tekenen, geven gemeenten aan dat zij deze ontwikkeling van harte ondersteunen. Ze zeggen toe dat ze hun beleid op het gebied van vergunningverlening en welstand onder de loep gaan nemen. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de handreiking die Energiesprong heeft opgezet.

Eerder tekenden hiervoor al de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Houten, Eemnes en provincie Utrecht. 29 januari 2015 tekenden gemeenten Zeist, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Bunnik, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Woerden en Leusden, en de Biltse energiecoöperatie BENG!

Landelijk wordt met bouwers en betrokken ministeries gewerkt aan afspraken waardoor de bouwers automatisch voldoen aan het Bouwbesluit, aan flora- & faunawetgeving en een welstandseisen. Zo kunnen vergunningprocedures korter en goedkoper worden. Ook zorgen deze gemeenten voor een aanspreekpunt over dit thema en voor begeleiding van de initiatiefnemers voor de eerste pilotwoningen (koopsector).

Alle zeilen bij

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) juicht dit enthousiasme van steeds meer gemeenten toe. “Alleen als we met zijn allen samenwerken, kunnen we het gewenste resultaat bereiken”, aldus directeur Joris Hogenboom. In de provincie werken verschillende partijen (Economic Board Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrechts Sustainability Institute, provincie Utrecht, Energiesprong) hard om alle sectoren te betrekken bij de opgave om in 2020 minimaal 50.000 woningen te hebben gerenoveerd naar Nul-op-de-meter. Ook woningcorporaties, huurdersorganisaties, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven, financiers en onderzoek en onderwijs schakelen mee.

BUNSCHOTEN Foto: Wethouder M. Nagel (Volkshuisvesting, Milieu) gemeente Bunschoten

WOUDENBERG Foto: Wethouder G. de Kruif (Wonen) gemeente Woudenberg

SONY DSC Foto: Wethouder D. Molenburg (Volkshuisvesting) gemeente De Ronde Venen

VEENENDAAL (2) Foto: A.W. Kolff, burgemeester gemeente Veenendaal