NMU wil eerst bewijs dat bredere A27 goed is voor maatschappij

maart 26, 2013

NMU wil eerst bewijs dat bredere A27 goed is voor maatschappij

Minister Schultz moet zo snel mogelijk de maatschappelijke kosten en baten van een bredere A27 onderzoeken, stelde de commissie Schoof vandaag in haar rapport. De NMU is het daarmee van harte eens. Des te verbazender is Schultz’ reactie om zo snel mogelijk te gaan asfalteren, vindt de NMU.

De commissie Schoof, die de planvorming voor de verbreding van de A27 bij Utrecht onderzoekt, doet twee belangrijke aanbevelingen. Ten eerste zou de minister alsnog, en snel, de maatschappelijke kosten en baten van een bredere A27 inzichtelijk moeten maken. Daarbij zou ze zowel een hoog als een laag groeiscenario moeten gebruiken. De tweede aanbeveling is alsnog formeel besluiten dat 2×6 binnen de bak afvalt als alternatief.

NMU verbaasd over reactie minister Schultz

De NMU is verbaasd dat minister Schultz van Haegen nu aangeeft dat ze meteen wil doorgaan met verbreding tot 2×7 banen, terwijl zij net van haar eigen commissie de aanbeveling heeft gekregen om vooral snel te beginnen met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).

Velen in de Utrechtse regio keek uit naar het rapport, omdat het een belangrijke invloed kan hebben op het vervolg van de planvorming rond de Ring Utrecht. Met het nu gepubliceerde rapport lijkt een forse ingreep bijna onafwendbaar. Juist daarom is de snelle check van de maatschappelijke kosten en baten van zeer groot belang, vindt de NMU.

Kosten-batenanalyse kan leiden tot andere uitkomst

Een MKBA geeft inzicht in het rendement van deze investering voor de hele maatschappij. Hij kijkt naar meer dan alleen de verkeerskundige aspecten, maar ook naar aspecten zoals welzijn. Omdat de MKBA ook zou moeten rekenen met scenario’s die uitgaan van een lage – en veel realistischer – groei van het autoverkeer, kan deze tot een andere uitkomst leiden.