NMU: ‘Provincie, neem duurzaamheid standaard mee in elk besluit’

juni 11, 2012

NMU: ‘Provincie, neem duurzaamheid standaard mee in elk besluit’

De provincie Utrecht moet voortaan bij elk besluit de kosten en baten voor natuur, milieu en leefomgeving meenemen, vindt de NMU. Ook kan de provincie duurzaamheid op de agenda zetten bij gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Op 12 juni vergaderde de provincie hierover. 

De provincie Utrecht moet voortaan bij elk besluit de kosten en baten voor natuur, milieu en leefomgeving meenemen, vindt de NMU. Ook kan de provincie duurzaamheid op de agenda zetten bij gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Dat schreef de NMU in een brief aan de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten. Op 12 juni vergaderde die commissie over de inzet voor een duurzame provincie Utrecht.

Nieuw elan is volgens de NMU hard nodig, aangezien door het vorige college van GS ingezette projecten tot nu toe beperkte resultaten opleveren. Duurzaamheid komt volgens de provinciale evaluatie steeds vaker voor in de besluitvorming, maar bij besluiten is het niet helder of en hoe er rekening mee wordt gehouden. En dat terwijl duurzaamheid het hart van al het doen en laten van de provincie zou moeten zijn, vindt de NMU. ‘Het gaat immers om een mooie wereld en genoeg hulpbronnen voor onze kinderen en kleinkinderen!’

Maak besluiten zo duurzaam mogelijk

Daarom roept de NMU Provinciale en Gedeputeerde Staten op om de rol van de provincie in de ontwikkeling naar een duurzaam Utrecht verder uit te werken. ‘Zorg dat provinciale besluiten en projecten – waar de provincie zelf aan het stuur zit – zo duurzaam mogelijk zijn,’ bepleit de NMU in de brief. ‘Doe dat door meer integraal naar kosten en baten te kijken, ook op de langere termijn. Werk daarvoor meer met maatschappelijke kostenbatenanalyses en verbindt gevolgen aan de uitkomsten. Klimaatadaptatie kan bijvoorbeeld betekenen dat de investering nu hoger is om kosten van toekomstige overlast te voorkomen.’

Verder vindt de NMU dat de provincie de doelen uit het project Utrecht 2040 op de agenda moet houden. De Staat van Utrecht, die zichtbaar maakt hoe de ecologie, economie en het welzijn er aan toe zijn in de provincie, moet de positie krijgen die het verdient. ‘Verbind consequenties aan rode cijfers en monitor ook andere afspraken en ambities. En stel hoge duurzaamheidseisen als inkoper en opdrachtgever; voer bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder in voor provinciale bouwprojecten.’ Het voornemen van GS om duurzaamheid standaard mee te nemen in het bedrijfsproces ziet de NMU daarbij als een goed begin.

Coördineren en inspireren

Verder moet duurzaamheid volgens de NMU op de agenda blijven staan bij alle samenwerkingspartners: gemeenten, corporaties, bedrijven, waterschappen, etc. ‘Juist de provincie kan een geweldige bijdrage leveren als coördinator en inspirator, tussen gemeenten, tussen bedrijven en overheden, tussen kennisinstellingen en andere partners in de samenleving.’

Duurzaamheid is niet een sausje achteraf, besluit de NMU de brief. ‘Duurzaam beleid betekent integraal de beste besluiten nemen voor een mooie, leefbare en (grondstoffen) efficiënte provincie. Dat is niet makkelijk. We wensen GS en PS dan ook veel wijsheid en inspiratie in de zoektocht hoe duurzaamheid het best te verankeren. En uiteraard is de NMU graag bereid om met u in overleg te treden en een concrete bijdrage te leveren!’