NMU praat mee over duurzame energie in Nationaal Energieakkoord

april 25, 2013

NMU praat mee over duurzame energie in Nationaal Energieakkoord

De Natuur en Milieufederaties werken mee aan het initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER) om te komen tot een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. De NMU neemt namens de federaties deel aan het proces. Dat begon in november 2012 en moet nog voor komende zomer een akkoord opleveren.

Nederland staat voor grote uitdagingen als het gaat om duurzame energie. Het aandeel duurzaam opgewekte energie moet stijgen naar 16 procent in 2020;  huishoudens en industrie moeten fors op energieverbruik gaan besparen.

Stabiel en ambitieus energiebeleid

De SER wil daarom samen met natuurorganisaties, de woonsector, de energiesector, vakbonden en de industrie een stabiel en ambitieus energiebeleid voor de lange termijn formuleren. Het Energieakkoord komt straks voort uit vier deelakkoorden, ieder met een eigen thema.

Gebouwde omgeving als speerpunt

De Natuur en Milieufederaties zitten aan de vergadertafel bij het thema ‘gebouwde omgeving’. Ze zijn betrokken bij de overige drie tafels: grootschalige energieproductie & industrie, innovatie & schone technologie en mobiliteit. Diverse natuur- en milieuorganisaties werken hierin samen.

Op www.energieakkoord.nl verschijnt regelmatig een update. Daarnaast verschijnen regelmatig tweets met hashtag #EnAkkSER.