NMU positief over onderzoek windmolens Lage Weide

december 13, 2012

NMU positief over onderzoek windmolens Lage Weide

De Utrechtse bewonersorganisatie Energie-U wil op het bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht een windmolenpark realiseren. Er komen nu een structuurvisie en een aantal benodigde onderzoeken. De NMU is positief over de aanpak van de gemeente en de opzet van de verschillende onderzoeken. 

De NMU kan van harte instemmen met de ambitie van de gemeente om de locatie Lage Weide optimaal te benutten voor windenergie. Het realiseren van windmolens gaat echter vaak gepaard met veel maatschappelijke discussie; in Utrecht is dat bij de plannen voor windmolens op Lage Weide niet anders. Er zijn begrijpelijke zorgen vanuit de omgeving over gevolgen als geluidhinder en slagschaduw. De discussie verhardt in veel gevallen al snel tot een “welles – nietes”, die een goede dialoog, degelijk onderzoek en een zorgvuldige afweging in de weg staan.

Zorgvuldig

De NMU vindt dat de gemeente heeft gekozen voor een zorgvuldig proces: voordat concrete vergunningen aan de orde zijn, vindt uitgebreid onderzoek plaats. De NMU heeft waardering voor de brede en zorgvuldige opzet van de onderzoeken. In onze reactie op de onderzoeksopzet hebben we wel enkele suggesties voor verbetering gedaan. Zoals onder andere het feit dat niet overal vanuit een gelijkwaardig startpunt met het onderzoek wordt begonnen.