NMU pleit tegen uitstel aanpassing Noordelijke Randweg (NRU)

april 5, 2013

NMU pleit tegen uitstel aanpassing Noordelijke Randweg (NRU)

 Een milieuorganisatie pleit niet vaak voor het zo spoedig mogelijk aanpakken van een weg. Toch vraagt de NMU de Tweede Kamer om het project Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) niet verder uit te stellen. Dit vooral om de leefomstandigheden in een groot deel van Utrecht niet verder te laten verslechteren door een overmaat aan autoverkeer in de stad.

De aanpassing van de Noordelijke Randweg zou eigenlijk in 2016 moeten beginnen. De gemeente heeft bovendien veel tijd gestoken in het participatietraject met omwonenden. En het is een project binnen het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).

Weg geeft uitzicht op betere leefomstandigheden

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht probeert altijd vanuit de inhoud te redeneren. In dit geval komen wij tot de conclusie dat de weg inderdaad uitzicht biedt op betere omstandigheden voor de omgeving en voor het verkeer. Met de aanpak van de A27/Ring Utrecht en de verdere groei van Leidsche Rijn in het verschiet verwachten wij een bijzonder slechte verkeerssituatie aan de noordkant van Utrecht, die daarmee ook direct veel omwonenden treft. Wij vinden het daarom van belang dat de NRU aangepast is voordat de A27 eventueel wordt verbreed.

De plannen voor de NRU zijn bovendien in een vergevorderd stadium. Bij uitstel met tien jaar zal bijna al het onderzoek opnieuw moeten plaatsvinden, met alle extra kosten vandien.

Bij uitstel dreigt één groot verkeersinfarct

De huidige NRU verwerkt 45-60.000 auto’s per dag, oplopend naar 70.000 tot 80.000 (of meer) in 2020. Dat is vergelijkbaar met een snelweg buiten de Randstad. Alleen staan vlakbij deze weg woningen, zonder enige bescherming tegen geluid of luchtvervuiling. Er zijn nu al vaak files. En met de verwachte groei en het extra binnenstedelijk verkeer tijdens de aanpak van de A27 zullen stevige extra maatregelen nodig zijn, wil Utrecht niet veranderen in één groot verkeersinfarct.

Voor ons vormen de leefomstandigheden in een groot deel van Utrecht (ver buiten de aangrenzende wijken) de belangrijkste aanleiding om tegen het uitstel te pleiten. Verder zijn we niet tegen een goede verkeersdoorstroming. En ten slotte zijn we voor het verstandig omspringen met geld: door het niet weggooien van onderzoek, het vermijden van dubbelop verkeersmaatregelen vooral tijdens de aanpak van de A27 en het omzeilen van onnodige file-uren.