NMU levert input voor lokale partijprogramma’s

juni 21, 2017

NMU levert input voor lokale partijprogramma’s

Gemeenten zijn onmisbaar bij het in gang zetten van duurzame projecten en het verder helpen van lokale initiatieven. De NMU helpt ze dan ook graag om deze rol goed te vervullen. Daarom heeft ze alle lokale partijen een pamflet gestuurd, met daarin aanbevelingen voor de partijprogramma’s rond de lokale verkiezingen in 2018.

Duurzaamheid is hot. Zo werken er steeds meer mensen enthousiast aan de transitie naar duurzame energie en aan klimaatverandering. Het belang van schone lucht wordt meer en meer ingezien. De waarde van groen voor ons welzijn wordt steeds bekender. Toch zetten we met zijn allen nog maar babystapjes op weg naar een werkelijk duurzame samenleving.

Niet verwonderlijk, want een meer duurzame samenleving vraagt soms om ruimte. Dit kan leiden tot conflicten, die op het gemeentelijke niveau aan de oppervlakte komen. Dus is het belangrijk dat gemeenten duidelijke keuzes maken in het wel of niet toestaan van activiteiten op bepaalde plekken. Dit schept duidelijkheid voor initiatiefnemers.

Maar niet alleen de problemen, ook de oplossingen komen steeds vaker vanuit de regio. Lokale initiatieven krijgen een grotere rol, bijvoorbeeld bij de opwekking van duurzame energie of de realisatie van natuur. Het is van belang dat gemeenten hierop inspelen en deze lokale initiatieven ook zo goed mogelijk faciliteren.

Input voor partijprogramma’s

Kortom: Gemeenten zijn onmisbaar bij het in gang zetten van duurzame projecten en het verder helpen van lokale initiatieven. Als NMU helpen we gemeenten graag om deze rol goed te vervullen. Daarom doen we in dit pamflet een aantal aanbevelingen voor de partijprogramma’s rond de lokale verkiezingen in 2018.

Ook na de verkiezingen

Ook na de verkiezingen blijft de NMU zich graag voor gemeenten inzetten als ‘duurzame aanjager’. We werken straks graag met ze samen bij de uitvoering van hun duurzaamheidsambities. Ook zijn we beschikbaar om mee te denken of te adviseren bij beleidsontwikkeling en uitvoering van projecten.