NMU inventariseert klimaatadaptatie projecten

augustus 15, 2016

NMU inventariseert klimaatadaptatie projecten

Willen we de gevolgen van klimaatverandering kunnen beheersen, dan zullen we onze steden en dorpen anders moeten inrichten. Dat is klimaatadaptatie. Veel organisaties in de regio zijn daar al mee bezig. De NMU zette een aantal klimaatadaptatie projecten op een rij en draagt graag bij aan samenwerking en ondersteuning.

De opgave is: bouwen aan steden en dorpen die bestand zijn tegen wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Dat betekent dat we onze steden en dorpen meer ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ moeten gaan inrichten.

Inventarisatie van klimaatadaptatie projecten

Veel organisaties in de regio zijn al bezig met klimaatbestendige steden en dorpen, binnen een aantal projecten. In 2016 zette de NMU deze projecten op een rij in een inventarisatie, samen met adviesbureau Sweco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De projecten lopen uiteen van groot tot klein, en de initiatiefnemers variëren van overheden tot bewoners.

Bijdrage NMU aan klimaatadaptatie

De NMU vindt klimaatadaptatie belangrijk. We leveren graag een bijdrage aan het ontstaan van samenwerking en het ondersteunen van initiatieven van onderop.