NMU en Vitens beschermen samen natuur én grondwater

maart 21, 2016

NMU en Vitens beschermen samen natuur én grondwater

De NMU en drinkwaterbedrijf Vitens werken sinds enige tijd samen op het gebied van ruimtelijke plannen. Een soortgelijke samenwerking hebben wij al enkele jaren met Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. Voortaan waken we niet meer alleen over natuur en landschap, maar ook over de 23 grondwaterbeschermingsgebieden van Vitens in de provincie Utrecht.

waterwingebiedSchoon drinkwater is niet alleen van levensbelang, maar draagt ook bij aan de bescherming van de leefomgeving, zowel in de stad als in het landelijk gebied. De productie van drinkwater is gebaat bij een schone leefomgeving met zo min mogelijk belasting door meststoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.

Vitens zet zich daarom in voor een duurzame waterwinning in harmonie met de omgeving. In natuurgebieden waar water wordt gewonnen, kan de natuur dankzij deze strenge bescherming zich ongestoord ontwikkelen. Daarom ondersteunt de NMU Vitens graag bij de bescherming van de grondwaterbeschermingsgebieden, door ruimtelijke plannen te controleren op schadelijke activiteiten.