NMU blij met ingrijpen provincie Utrecht bij bouw kantoren

februari 4, 2014

NMU blij met ingrijpen provincie Utrecht bij bouw kantoren

De provincie Utrecht gaat flink schrappen in het aantal bouwlocaties voor kantoren. Van de 1 miljoen vierkante meter kantoorruimte die nog in de planning zit mag maar de helft worden gebouwd. Zo hoopt de provincie de leegstand op de kantorenmarkt te beperken. De NMU vindt dit een logische en verstandige beslissing.

Medio januari werd de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand al besproken in de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. Besluitvorming werd echter doorgeschoven naar Provinciale Staten: daar werd het besluit gisteren aanvaard met algemene stemmen.

Oplopende leegstand

Het werd tijd dat de provincie zich ging bemoeien de kantorenmarkt. Van de 6 miljoen vierkante meter kantoorruimte in de provincie staat maar liefst 1 miljoen vierkante meter leeg. Gemeenten hebben nog voor 1 miljoen vierkante meter aan plannen, maar ondertussen neemt de vraag naar kantoorruimte juist af.

De NMU vindt kantorenleegstand een probleem. NMU-medewerker Marcel Blom: ‘De ruimte in de stedelijke gebieden is schaars. Als NMU vinden we dat je elke vierkante meter optimaal moet benutten. Leegstaande kantoorpanden dragen niet bij aan de leefbaarheid, en tegelijkertijd zijn er veel andere functies die ruimte nodig hebben, zoals wonen.’ Sommige leegstaande kantoren zijn geschikt te maken voor een andere functie, maar door steeds nieuwe kantoren bij te bouwen verdwijnt de prikkel om in bestaande kantoren te investeren.

Structuurvisie

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) stond al beleid om nieuwe leegstand te voorkomen. Volgens de NMU is dat beleid niet streng genoeg. De kantoorplannen zouden volgens de PRS en PRV pas over tien jaar herzien hoeven te worden. Het aantal plannen voor nieuwe kantoren zou dan maar heel langzaam afnemen.

Marcel Blom van de NMU is blij met het ingrijpen van de provincie: ‘Je kon dit zien aankomen. Met de Structuurvisie zat de provincie wel op de goede weg, maar we kunnen het probleem van de kantorenleegstand niet alleen aan de gemeenten overlaten.’ Volgens Blom komt dat omdat gemeenten bij de kantorenmarkt behalve overheid soms ook marktpartij zijn, en concurreren met andere gemeenten.

Aanpak in stappen

De provincie liet bureau Stec onafhankelijk onderzoek doen. De provincie neemt de adviezen uit het onderzoek grotendeels over in haar Provinciale Aanpak Kantorenleegstand. Eén van de belangrijkste adviezen is om 50% van de plancapaciteit te schrappen.

De provincie gaat per regio met de gemeenten afspraken maken over het schrappen van plannen. Alle afspraken en nieuwe regels komen in de nieuwe Structuurvisie Kantoren. Tenslotte komen er provinciale inpassingsplannen voor de kantorenlocaties, zodat de structuurvisie ook echt uitgevoerd wordt.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen de gesprekken met de nieuwe colleges van de gemeenten pas vanaf juni plaatsvinden. De verwachting is dat de Structuurvisie Kantoren in mei 2015 klaar is.
De NMU blijft de ontwikkelingen volgen en houdt je op de hoogte!

Meer informatie: Marcel Blom (030-2567359, m.blom@nmu.nl)