Nieuwe verbindingen en kansen tijdens eindsymposium Duurzaam Door

juni 1, 2017

Nieuwe verbindingen en kansen tijdens eindsymposium Duurzaam Door

De afgelopen drie jaar hebben veel lokale initiatieven bijgedragen aan de duurzame versnelling binnen de provincie Utrecht, mede dankzij het programma Duurzaam Door. Wat gebeurt er als we die initiatieven aan elkaar koppelen tijdens een bijeenkomst? En welke mooie kansen kunnen we nog verzilveren? Over die vragen bogen de aanwezigen zich tijdens het Duurzaam Door eindsymposium op 29 mei. Centrale inzet bij de verschillende duurzame initiatieven: opschalen, door meer samenwerking en kennisdeling. Iedereen wil namelijk graag Door!

Gedeputeerde Pim van den Berg benadrukte dat de overgang naar een duurzame samenleving er één is van de lange adem. ‘Als wij ons nu volledig inzetten voor een duurzame toekomst, plukken uiteindelijk onze kinderen straks de vruchten,’ stelde hij. Een mooi bruggetje naar het op kinderen gerichte initiatief 7DagenCirculair: een lesprogramma rondom circulaire economie speciaal voor basisscholieren. Voor de middelbare van scholieren heeft IVN samen met Vitens en Eneco Explore your World uitgevoerd. Scholieren werkten daarbij aan concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven. Beide willen zorgen dat binnen de toekomstige generatie de circulaire economie ‘het nieuwe normaal’ wordt. Daarvoor werden tijdens deze bijeenkomst de handen ineen geslagen.

Tijdens een werksessie over de rol van de lokale duurzame energie initiatieven ontstond er een interessante discussie over de uitdagingen waar men nu tegenaan loopt; groei, professionalisering en expertise. Conclusie: Als de initiatieven nog meer impact wil hebben binnen de energietransitie, moeten ze groeien en een professionele structuur opbouwen. Het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU kan daar de komende jaren een bijdrage aan leveren.

Een sessie over energiebesparing van onderop spitste zich toe op de aankomende warmtetransitie en aardgasloze wijken. Hoe kan de markt leren van de pioniers en lokale initiatieven die al ervaring hebben met Nul-op-de-Meter woningen? En hoe vind je het best aansluiting van lokaal en regionaal op nationaal, zonder het wiel opnieuw te hoeven uitvinden? Hiervoor is het nodig om op regionaal niveau kennis uit te blijven wisselen.

Ook vond er een sneak preview workshop plaats rond de Community of Practice (CoP) bouw en demontage die in juli van start gaat. Deze CoP, die MVO Nederland samen met U10, EBU en Cirkelregio heeft opgezet, helpt opdrachtgevers en eigenaren om hun bouwproject circulair te realiseren. Leuk feitje: om aan onze energie transitie besparing doelstellingen te voldoen, moeten er de komende 20 jaar elke werkdag  1.000 energieneutrale gebouwen bij komen!

Diepgravend was de sessie hoogwaardige toepassing van biomassa. Er werd gekeken of het mogelijk is om een deel van de houtige biomassa, die nu voor ca. 50% geëxporteerd wordt, in te zetten voor lokale toepassingen, zoals straatmeubilair of plaatmateriaal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inlands hout, sloophout en reststromen. Er zijn nog wel hobbels op de weg, zoals een gebrek aan locaties, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving. De veelbesproken ‘marktplaats voor hout’ biedt uitkomst, maar het koppelen van vraag en aanbod alleen is niet genoeg. Een zeer gerichte matchmaking is noodzakelijk, met oog voor de eisen die een bepaalde toepassing stelt.

Op de bijeenkomst zijn uit de 46 inzendingen ook de 10 genomineerden bekend gemaakt van de Duurzaamheidsprijs 2017. Dat zijn:

  • Koelestudenten: Circulaire vervangservice voor onzuinige koelkasten
  • De OMbouw-woning: Ontwikkeling, ontwerp en realisatie van een luxe villa die voor 80% wordt gebouwd met sloopproducten
  • KrijgdeKleertjes: Ruilen van kinderkleding en kinderspullen via ruilpunten en ruilsessies in de buurt
  • IKcircuLEER: Vernieuwend en innovatief lesprogramma voor VMBO’ers met herkenbare producten, onderwerpen en rolmodellen
  • ProRail: Nieuwbouw ICB Utrecht met minimalisatie van nieuwe grondstoffen en maximalisatie van het waardebehoud van grondstoffen
  • I-did slow fashion: Recycling van oude kleding en textiel tot gerecyled vilt voor hoogwaardige designproducten
  • Desko: Waardescan met grondstoffenpaspoort, circulair interieurconcept voor kantoormeubilair
  • Instock: Restaurantketen, koken met onverkochte producten zet voedselverspilling letterlijk op de kaart
  • MUD jeans: Recycling van fair-trade biologisch katoenen jeans d.m.v. leaseconcept of statiegeld model
  • Circulair Paviljoen the Greenhouse: Tijdelijk volledig circulair en demontabel paviljoen met horeca- en vergaderfuncties op Utrechts braakliggend terrein

Afsluiten en Doorgaan

Het programma Duurzaam Door sluit hiermee af. Maar dat betekent zeker niet het einde van duurzame transitie in de regio. Het programma heeft ervoor gezorgd dat structurele samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd, lesprogramma’s ontwikkeld en mooie projecten ondersteund, die concreet bijdragen aan duurzame energie en circulaire economie.

Zoals gedeputeerde Pim van den Berg benadrukte: ‘Duurzaamheid is niet meer een links of rechts dingetje, maar een kwestie van gezond boerenverstand. En daarom nu echt Duurzaam Door!’