Nieuwe regels rond veehouderij, natuur en ammoniak

maart 18, 2015

Nieuwe regels rond veehouderij, natuur en ammoniak

12/01/2015 – Veeboeren vlakbij een waardevol natuurgebied mogen hun bedrijf nu niet uitbreiden, vanwege de uitstoot van stikstof. Nieuwe regels moeten uitbreiding wél weer mogelijk maken, terwijl tegelijk de natuur moet verbeteren. De inspraak is geopend en op 26 januari is er een informatieavond.

Al lange tijd kunnen veehouders die hun bedrijf vlakbij een Natura 2000 gebied hebben niet uitbreiden. Dat komt door de uitstoot van stikstof, die negatief uitpakt voor de natuur.

Uitbreiding toch weer mogelijk?

Maar dit gaat veranderen. Vanaf 10 januari ligt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage, dat de uitbreiding van veehouderijen weer mogelijk moet maken en tegelijkertijd de natuur moet verbeteren. Het programma is dus van belang voor alle Utrechtse Natura 2000 gebieden. Kom daarom naar de informatiebijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken op 26 januari in Utrecht!

Schadelijk overschot aan stikstof

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft de rijksoverheid het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen en tegelijkertijd ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De stikstofproblematiek wordt niet alleen wordt veroorzaakt door bronnen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, maar ook door bronnen ver buiten die gebieden.

Nieuwe regeling van Dijksma

Op 9 januari 2015 maakte Staatssecretaris Dijksma de ontwerp Regeling Programmatische Aanpak Stikstof bekend. In deze regeling worden regels gesteld over onder meer de toedeling, reservering en registratie van ontwikkelingsruimte, de meldingsplicht voor projecten die onder de grenswaarde blijven en de referentiesituatie bij vergunningverlening.

Meer informatie

Alle informatie over het Programma is te vinden op de website van het ministerie. Het ministerie heeft een brochure gemaakt waarin de hele PAS uitgelegd wordt. Deze brochure kunt u hier direct downloaden.

Verder is voor ieder Natura 2000 gebied is een ‘Gebiedsanalyse’ gemaakt. In die rapporten zijn per gebied de herstelmaatregelen opgenomen die nodig zijn om de natuur te herstellen. De Gebiedsanalyses zijn hier te vinden.

Informatiebijeenkomst 26 januari: komt allen!

Tijdens de inspraakperiode wordt er in iedere provincie een informatieavond georganiseerd. Hierbij informeert het ministerie u over het ontwerp-PAS en over de wijze waarop u hierop kunt inspreken. De bijeenkomst is gericht op vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die met het stikstofvraagstuk van doen hebben en alle overige geïnteresseerden. Kom dus naar deze informatiebijeenkomst!

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 26 januari 2015 in het Provinciehuis van Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomsten. U ontvangt een aantal dagen voor de bijeenkomst de bevestiging van uw registratie met daarin alle praktische informatie.

Reageren? Dat kan t/m 20 februari

De Regeling is van groot belang voor de natuur en landbouw in onze provincie. De NMU zal daarom de ontwerp Regeling goed bekijken en een reactie geven als dat nodig is.
Als u ook wilt reageren kan dit tot en met 20 februari 2015. Op http://pas.natura2000.nl/ is te lezen hoe.

Meer informatie

Als u aan de informatie van het ministerie niet genoeg hebt of benieuwd bent naar de reactie van de NMU, kunt u contact met ons opnemen: Max Zevenbergen, tel. 030 – 25 67 366.