Nieuwe natuur De Grote Sniep geopend

juni 29, 2015

Nieuwe natuur De Grote Sniep geopend

opening
Gedeputeerde Bart Krol en wethouder David Moolenburgh openen De Grote Sniep samen met Joost en Liesbeth Samsom. Foto: Gebiedscommissie Utrecht-West

Op 24 juni werd het nieuwe natuurgebied de Grote Sniep, aan de Veenkade in Wilnis, feestelijk geopend. Melkveehouder Joost Samsom gaat deze natuur als ‘natuurondernemer’ beheren. De NMU is hierbij betrokken als lid van de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen, die de inrichting van het gebied regisseerde in opdracht van de Gebiedscommissie Utrecht-West.

Het nieuwe gebied is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het gaat om in totaal 17 ha ingericht met natuurvriendelijke oevers, kruiden- en faunarijk grasland en nat schraalgrasland. Dat natte schraalgrasland gaat straks schoon water leveren aan het kwetsbare natuurgebied Armenland Ruwiel.

De aanleg van de nieuwe natuur is een deel van de totale natuuropgave volgens het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen en wordt uitgevoerd in opdracht van de Gebiedscommissie Utrecht-West. Het Nationaal Natuurnetwerk Nederland verbindt o.a. de Nieuwkoopse Plassen met de Vinkeveense Plassen.

Gedeputeerde Bart Krol en wethouder David Moolenburgh openden het gebied symbolisch bij Paviljoen Torenrestaurant De Grote Sniep, dat begin juli voor het publiek opengaat. Onderdeel van het paviljoen is een uitkijktoren waar natuurliefhebbers en recreanten kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de (gras)velden, levendige sloten en de natuur in De Ronde Venen.