Nieuwe faunapassage onder N212 biedt kansen voor de otter

april 25, 2014

Nieuwe faunapassage onder N212 biedt kansen voor de otter

De provincie Utrecht gaat deze zomer een nieuwe faunapassage aanleggen onder de N212, tussen de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden. Daarmee krijgen soorten als de otter, de ringslang en de noordse woelmuis ruim baan. De NMU is nauw betrokken bij de natuurontwikkeling in beide gebieden.

Beide gebieden vormen een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (een geheel van verbonden natuurgebieden) in het Groene Hart.

Slangen, muizen en otters

Door de faunapassage onder de Ingenieur Enschedeweg wordt het voor soorten als de ringslang en de noordse Woelmuis mogelijk om zich tussen de gebieden te verplaatsen. De passage wordt ook geschikt gemaakt voor de otter. Dat is belangrijk, aangezien de Wilnisse Bovenlanden grenzen aan de Nieuwkoopse plassen. De otter is daar sinds kort weer terug, na een afwezigheid van bijna veertig jaar.

Otter in het Groene Hart

Om de Otter in het Groene Hart te behouden, moeten er voldoende veilige oversteekplaatsen komen. De boswachter van de Nieuwkoopse Plassen is een crowdfunding actie gestart voor een tunnel aan de oostkant van de  Nieuwkoopse Plassen.

Nauwe betrokkenheid NMU

De NMU is nauw betrokken bij de natuurontwikkeling in Groot Wilnis-Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden. We zitten in de Stuurgroepen van beide gebieden, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de  natuurmaatregelen. Zo waren we ook betrokken bij plannen voor natuurbeheer door boeren in het gebied.

Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis