Netwerk Utrecht 2040 komt in actie voor een duurzame provincie Utrecht

maart 28, 2013

Netwerk Utrecht 2040 komt in actie voor een duurzame provincie Utrecht

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaven op 1 maart de aftrap voor een zevental sleutelprojecten die een duurzame provincie Utrecht dichterbij moeten brengen. Samen zetten ze de schouders onder o.a. hergebruik van leegstaande gebouwen, energiebesparing in de bestaande bouw, 10% duurzame energie in 2020, een duurzame A12-zone en groene gebiedsontwikkeling.

 

 

 

 

Met deze bijeenkomst is het Netwerk Utrecht 2040 een volgende fase ingegaan. De afgelopen jaren hebben de leden van dit netwerk in kaart gebracht wat de meest dringende opgaven zijn in Utrecht, om in 2040 tot een aantrekkelijke en duurzame regio te komen.

Bundeling van krachten is hard nodig

Die opgaven zijn groot. Er zijn veel initiatieven voor verduurzaming op deelterreinen, maar voor de echte resultaten zijn een integrale aanpak en bundeling van krachten nodig. En daarvoor wil het Netwerk Utrecht 2040 nu net zorgen. In de startfase was de provincie Utrecht de gangmaker van het netwerk; vorig jaar gaf de provincie aan verder te willen als ‘gewoon lid’, mét behoud van een actieve rol.

Allianties voeren sleutelprojecten uit

Op initiatief van de NMU heeft de kerngroep nu een plan vastgesteld voor de komende twee jaar. Centraal daarbij staat het vormgeven van allianties die sleutelprojecten uitvoeren en aansprekende resultaten boeken. Daarnaast willen we het netwerk verbreden, zorgen voor een goede uitwisseling en leren van successen, een podium bieden voor projecten van netwerkpartners en nieuwe initiatieven aanjagen. Ook reikt het netwerk jaarlijks een duurzaamheidsprijs uit; dit jaar op het thema transformatie (hergebruik) van leegstaand vastgoed.

Stuwende kracht voor een duurzamer Utrecht

De NMU ziet het netwerk als een belangrijke stuwende kracht voor een duurzamer Utrecht en wil daarom graag de komende tijd de kar trekken. De netwerkaanpak, met allianties van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kan tot successen leiden waar partijen in hun eentje vastlopen. Met de sleutelprojecten kunnen we bijdragen aan wezenlijke stappen in de verduurzaming. En we willen resultaten boeken door duurzaamheid te verbinden aan economische kansen. Met deze ingrediënten hebben we veel vertrouwen in een succesvolle aanpak.

Praktische informatie

Het voorzitterschap van de kerngroep is in handen van Joris Hogenboom (j.hogenboom@nmu.nl), directeur van de NMU. Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl) is aangewezen als coördinator. Beiden zijn bereikbaar op tel. 030-2567 350. Binnenkort volgt meer informatie via website en nieuwsbrief van Utrecht 2040 (zie www.utrecht2040.nl), die nu worden bijgewerkt.