Nederlandse landbouw milieukampioen? ‘Ongefundeerd’

augustus 16, 2017

Nederlandse landbouw milieukampioen? ‘Ongefundeerd’

De Nederlandse landbouw zou de milieuvriendelijkste ter wereld zijn. Dat beweerde althans de ABN Amro bank in een recent rapport. Er kwam veel kritiek op het rapport, o.a. van wetenschappers. NRC Handelsblad beoordeelde de conclusie als ‘ongefundeerd’. 

mest injecteren bestrijdingsmiddelen ongefundeerdOnlangs publiceerde ABN Amro een rapport over de impact van de Nederlandse landbouw het milieu. Volgens deze bank zouden Nederlandse boeren de laagste milieu impact ter wereld hebben. Daarbij wordt uitgegaan van de ecologische voetafdruk van een kilo landbouwproduct. Die afdruk zou in Nederland het laagst zijn, vanwege efficiency en wet- en regelgeving. De conclusies uit het rapport werden breed uitgemeten in de media.

Kritiek

Meteen na de publicatie van het rapport kwam er al kritiek op de conclusies. Volgens de Groningse hoogleraar Han Olff bijvoorbeeld, gebruikt ABN Amro het begrip ecologische voetafdruk verkeerd en is de keerzijde van de intensieve Nederlandse landbouw duidelijk: ‘… Sterk verlies van kwaliteit van milieu (gezondheid leefomgeving),  landschap en van biodiversiteit van het landelijk gebied.’

In het Friesch Dagblad uit Olff samen met de directeur van het Louis Bolk Instituut kritiek op het rapport en pleit hij voor een natuurinclusieve landbouw, met korte kringlopen, lage externe input en behoud van biodiversiteit.

Ongefundeerd

De conclusies van ABN Amro zijn ook nog gecheckt door NRC Handelsblad. De krant beaamt de efficiency en de goede score van Nederland per eenheid landbouwproducten. Maar de milieu impact per hectare is volgens NRC juist groot. Het onderzoek waarop de stelling is gebaseerd is, is volgens de krant versnipperd en het is lastig om landen op dit punt met elkaar te vergelijken. Daarom beoordeelt NRC Handelsblad de stelling dat de Nederlandse landbouw de laagste milieu impact ter wereld hebben als ongefundeerd.