Natuurorganisaties bezorgd over aanpassing N226

juni 20, 2016

Natuurorganisaties bezorgd over aanpassing N226

De plannen voor een betere doorstroming op de N226 in Maarsbergen zijn niet of nauwelijks onderzocht op hun gevolgen voor natuur en milieu. Dat schrijven het Utrechts Particulier Grondbezit, het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en de NMU in een recente brief. De organisaties zijn bang dat de geplande spoortunnel meer verkeer zal aantrekken, met alle milieugevolgen van dien.

De vier organisaties bepleiten een integrale aanpak van de hele provinciale weg, net als een groep inwoners van Maarsbergen. In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten schrijven de vier dat de keuze voor één van de verkeersvarianten in Maarsbergen moet afhangen van milieuaspecten zoals geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Ook vinden ze dat op de hele weg een maximumsnelheid van 60 km/u moet gelden, wat zal leiden tot minder aanrijdingen met mensen en dieren en een betere doorstroming.

Eerder klonk in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug ook al de roep om het besluit uit te stellen en de verschillende varianten opnieuw naast elkaar te leggen. In een recente vergadering van de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie kwamen veertien insprekers aan het woord. Statenleden toonden zich verrast door de emoties over het aanstaande verkeersbesluit en de grote verdeeldheid onder inwoners van Maarsbergen. Op 4 juli moeten Provinciale Staten de knoop doorhakken.