Natuur- en milieuorganisaties doen suggesties voor provinciaal beleid

juli 8, 2014

Natuur- en milieuorganisaties doen suggesties voor provinciaal beleid

Een goede ruimtelijke ordening, investeren in natuur, het stimuleren van een klimaatneutrale provincie en van schone mobiliteit. Dat zijn volgens de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties de belangrijkste taken van de provincie Utrecht. Onlangs stuurden ze suggesties voor uitwerkingen naar de Utrechtse Statenfracties.

Na de decentralisatie van overheidstaken heeft de provincie een nieuwe, belangrijke rol gekregen ten aanzien van natuur, ruimtelijke ordening, water en regionale economie.

De belangrijkste taken voor de provincie zijn volgens de samenwerkende organisaties een goed ruimtelijke ordeningsbeleid, investeren in natuur, het stimuleren van een klimaatneutrale provincie en van schone vormen van mobiliteit.

De organisaties gaven de Statenfracties daarom onlangs enkele suggesties voor de manier waarop de provincie dit zou kunnen doen. Dit met het oog op het schrijven van de verkiezingsprogramma’s voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De suggesties staan in een document met de titel ‘Bijdragen voor een groen en gezond verkiezingsprogramma.’

De organisaties benadrukken dat zij zelf het nodige bijdragen aan een mooie en duurzame provincie. ‘We zorgen voor een goed beheer van de Utrechtse natuur en onderhouden het landschap, samen met duizenden vrijwilligers. We nemen tal van initiatieven om Utrecht mooier en duurzamer te maken. Steeds meer treden we op als maatschappelijk ondernemer en zoeken we private financeringsbronnen. Daarbij gaan we niet voor de hoogst mogelijke omzet, maar proberen met renderende zaken natuur, landschap en recreatie te financieren; en verbinden we duurzame aan economische ontwikkeling van de regio.’

De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties zijn:

  • Staatsbosbeheer
  • Natuurmonumenten
  • Utrechts Landschap
  • Landschap Erfgoed Utrecht
  • IVN Consulentschap Utrecht
  • Natuur en Milieufederatie Utrecht