Natuur en Milieufederaties willen meer onderzoek schaliegas

april 24, 2013

Natuur en Milieufederaties willen meer onderzoek schaliegas

andaag debatteert de Tweede Kamer over de risico’s van schaliegasboringen. Volgens milieu- en bewonersorganisaties is het onderzoek onvoldoende om een goede afweging van de risico’s te kunnen maken. Bovendien plaatsen zij grote vraagtekens bij de haalbaarheid om het onderzoek op 1 juli af te ronden.

De Natuur en Milieufederaties pleiten daarom samen met Greenpeace, het Wereld Natuurfonds, Natuur en Milieu, Landschapsbeheer Nederland en Milieudefensie voor een uitbreiding en verlenging van het onderzoek dat op dit moment onder regie van het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd naar de risico’s van schaliegas. Ook het moratorium op (proef)boringen dient verlengd te worden.

Om dit verzoek kracht bij te zetten wordt vanmiddag op het Plein in Den Haag een zes meter hoge schaliegasboortoren gebouwd en worden Kamerleden geconfronteerd met de impact van het boorproces.

Petitie gestart

Milieudefensie is vorige week een petitie tegen schaliegasboringen begonnen. Deze is binnen 1 week al door meer dan 10.000 mensen ondertekend.

Lees ook het verhaal over schaliegas dat geplaatst wordt in Trouw van De Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie, Landschapsbeheer Nederland, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu.