Natuur en Milieufederaties stimuleren gemeenten tot groener beleid

april 1, 2014

Natuur en Milieufederaties stimuleren gemeenten tot groener beleid

Onder het motto ‘Groen Verbindt’ willen Natuurmonumenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten stimuleren om meer aan natuur en landschap te gaan doen. De Natuur en Milieufederaties hebben hier samen met andere groene organisaties een bijdrage aan geleverd.

Het pamflet, dat de organisaties onlangs aanboden aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma, is bedoeld om natuur en landschap een belangrijke plek te geven in de gemeentelijke collegeonderhandelingen. Investeren in groen is volgens de organisaties geen kostenpost, maar levert geld op. Dat kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij actuele thema’s als zorg, gezondheid en werkgelegenheid.

Oproep voor Tijdelijke Natuur

Ook het onderwerp Tijdelijke Natuur is in het pamflet opgenomen. Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, deed een oproep aan gemeenten om het komende jaar minstens vijftig braakliggende locaties om te zetten in tijdelijke natuur.

Actieve bijdrage NMU

De NMU draagt actief bij aan die oproep van vijftig locaties. Samen met de gemeente Nieuwegein realiseren we Tijdelijke Natuur op bedrijventerrein Het Klooster. Met andere grondeigenaren, waaronder enkele gemeenten, zijn we in gesprek. Bovendien verspreiden we kennis over Tijdelijke Natuur door samen met andere milieufederaties presentaties te geven in bijvoorbeeld Tilburg en Ede.