Natuur en Milieufederatie Utrecht doet oproep voor windenergie in Amersfoort

september 5, 2017

Natuur en Milieufederatie Utrecht doet oproep voor windenergie in Amersfoort

Vanavond bespreekt de Amersfoortse gemeenteraad in De Ronde het haalbaarheidsonderzoek “Energielandschappen, onderdeel windmolens”. Over twee weken is de besluitvormende vergadering. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) staat positief tegenover de komst van windmolens in de gemeente Amersfoort; wat de NMU betreft geeft de gemeenteraad groen licht voor verdere uitwerking van de plannen voor windmolens op bedrijventerrein De Isselt en bedrijventerrein De Hoef. Dat vraagt de organisatie in een brief aan de Amersfoortse raad.

De NMU is positief omdat de gemeente reeds onderzoeken liet uitvoeren die aantonen dat er voor de lokaties die initiatiefnemers op het oog hebben geen grote bezwaren lijken te zijn. Niet op het gebied van veiligheid, geluid, slagschaduw, landschap en natuur. Uiteraard moet nader onderzoek tot het definitief oordeel leiden.

 

In de brief aan de raad pleit de NMU nadrukkelijk voor een zorgvuldig participatieproces, bijvoorbeeld door het in het leven roepen van een klankbordgroep waar alle belanghebbenden hun bijdrage aan kunnen leveren. In een dergelijke klankbordgroep kunnen de deelnemers ook inhoudelijk ondersteund worden en de vrijheid behouden om hun eigen mening te vormen.

De NMU was aanwezig bij de Ronde, evenals de initiatiefnemers Soesterwijk Wiek (onderdeel van het duurzaam bewonersinitiatief uit het Soesterkwartier en Energie Lokaal (Hans Kursten, Bas Blok en Paul Frijling, alle drie inwoners van de stad). Ook Nieuwland Duurzaam liet van zich horen, evenals waterschap Vallei en Eem.

Voorafgaan aan de vergadering manifesteerden de voorstanders van windenergie zich voor het gemeentehuis, zie bijgevoegde foto. Zij doen een nadrukkelijk appel op de gemeenteraad om koers te zetten richting klimaatneutrale gemeente in 2030 (opgenomen in Klimaatkadernota uit 2017). Dat Amersfoort daarbij moeilijk zonder windmolens kan, is evident. Alle onderzoeken, zo ook het meest recente van adviesbureau OverMorgen naar de Amersfoortse energiebalans, tonen dit aan.

Het argument dat we het wel redden met zonnepanelen op daken, wind op zee en geothermie, ontkracht de NMU. We hebben echt alle duurzame energie nodig, en dan nog redden we het alleen als we ook zeer serieus inzetten op besparen, besparen en nog eens besparen.