Natuur en landschap in de kou bij gemeente Stichtse Vecht

december 21, 2015

Natuur en landschap in de kou bij gemeente Stichtse Vecht

Onlangs stelde Stichtse Vecht een nieuw bestemmingsplan vast voor het landelijk gebied aan de noordkant van de gemeente. Ondanks uitgebreide input van de NMU, Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie komen natuur en landschap er in het plan bekaaid vanaf.

Op 2 december heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft het landelijk gebied aan de noordkant van Stichtse Vecht, met uitzondering van de kernen.

Gezamenlijke zienswijze

De NMU heeft dit plan samen met Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie beoordeeld. In een gezamenlijke zienswijze hebben wij de gemeente van adviezen voorzien om natuur, landschap en cultuurhistorie beter te beschermen. Tot onze teleurstelling nam de gemeente van de 33 adviezen er slechts vijf (deels) over.

Moties tegen megastallen

Wel leidde ons betoog in de raadsvergadering tot een aantal moties en amendementen van PvdA, D66 en GroenLinks:

  • tegen het ‘stapelen van dieren’ – dus stallen met meerder verdiepingen – in agrarische gebouwen;
  • voor een eenduidig beleid voor de buitenplaatsen;
  • voor grondgebonden landbouw;
  • voor een betere landschappelijke inpassing en versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie;
  • voor regels voor de afstand tussen kleinschalige kampeerterreinen.

Alleen de motie voor een eenduidige regelgeving voor historische buitenplaatsen werd overgenomen, vooral dankzij de duidelijke uitleg en goede lobby van de Vechtplassencommissie. Dit betekent dat de ‘Leidraad voor buitenplaatsen’ van de provincie Utrecht voortaan de basis is voor het beleid voor alle buitenplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht. Meer eenduidigheid dus, en dat is positief.

Banden aangehaald

Positief is wel dat de banden met de gemeente zijn aangetrokken. Ook heeft de gemeente toegezegd om ons vaker en eerder te benaderen bij ruimtelijke plannen, onder andere bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied Rondom de Vecht dat in het voorjaar van 2016 verwacht wordt. Wij hopen zo meer invloed te kunnen uitoefenen en natuur, landschap en cultuurhistorie beter te kunnen beschermen.