Nationaal Energieakkoord krijgt vorm

mei 30, 2013

Nationaal Energieakkoord krijgt vorm

Het Nationaal Energieakkoord, dat moet leiden tot een forse energiebesparing en een boost voor lokale duurzame energie, krijgt langzaam maar zeker vorm. De Natuur en Milieufederaties werken daar momenteel hard aan mee. In de eerste helft van juli moet er een ondertekend akkoord liggen.

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland moet stijgen naar 16 procent in 2020; tegelijk moeten huishoudens en industrie fors minder energie gaan verbruiken. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil daarom samen met natuur- en milieuorganisaties, de woonsector, de energiesector, vakbonden en de industrie een stabiel en ambitieus energiebeleid voor de lange termijn neerzetten. Het Energieakkoord komt straks voort uit vier deelakkoorden, ieder met een eigen thema. Op dit moment hebben de vier ‘overlegtafels’ een concept-deelakkoord opgeleverd.

Energiebesparing in gebouwen

De Natuur en Milieufederaties praten mee aan de overlegtafel over ‘Gebouwde omgeving: energiebesparing en lokale hernieuwbare energieopwekking’. Er moeten antwoorden komen op twee vragen: Hoe kunnen overheden, bedrijven, woningcorporaties en burgers in hun gebouwen fors meer energie gaan besparen, zodat de energierekening omlaag gaat, de CO2-uitstoot vermindert en er banen bij komen? En hoe kan Nederland lokale energieopwekking en de ontwikkeling van slimme steden (smart cities) mogelijk maken en de positieve energie rond lokale projecten, zoals windcoöperaties, benutten?

Verder zijn de Natuur en Milieufederaties ook betrokken bij de gesprekken over de andere drie thema’s: grootschalige energieproductie & industrie, innovatie & schone technologie en mobiliteit. Diverse natuur- en milieuorganisaties werken hierin samen, zoals Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie.

Achterban geeft mening

Recent raadpleegden de samenwerkende groene organisaties hun gezamenlijke achterban over de omslag naar minder en schone energie. Belangrijkste uitkomsten: de overheid moet de aanjager zijn van de omslag in Nederland naar schone energie, maar mensen zijn ook bereid om zelf een steentje bij te dragen. Meer resultaten zijn te lezen in het speciale artikel.

Op www.energieakkoord.nl verschijnt regelmatig een update van het proces. Daarnaast verschijnen regelmatig tweets met hashtag #EnAkkSER.