Minister Schultz en de A2: ongezond, omdat het kán

juli 18, 2012

Minister Schultz en de A2: ongezond, omdat het kán

De discussie over de trajectcontrole en de maximumsnelheid van 100 km/u op de A2 Amsterdam-Utrecht is volop losgebarsten. Automobilisten zeggen harder te willen rijden, “want het kan”: de weg is leeg. Geen woord over de omwonenden langs snelwegen die in een ongezonde situatie leven door een slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Geluid en de uitstoot van CO2 en ziekmakende stoffen nemen met een hogere snelheid onevenredig toe. Dus veel meer dan de gevraagde snelheidsverhoging van 20 procent. Een maximumsnelheid van 120 km/u kan waarschijnlijk niet binnen de gezondheidsnormen. Terwijl die normen helemaal niet streng zijn: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om ze twee keer zo streng te maken.

Het is bekend dat luchtkwaliteit die net aan de Nederlandse normen voldoet, nog altijd schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Dat de rijksoverheid en Europa de normen niet scherper formuleren, komt omdat ze terugschrikken voor de benodigde maatregelen en de kosten die zij met zich meebrengen.

Toch zou je van een verantwoordelijke minister van Infrastructuur en Milieu verwachten dat ze er alles aan doet om de Nederlandse lucht veel schoner te maken dan het absolute wettelijk vereiste minimum. Maar niets is minder waar. Minister Schultz van Haegen zoekt juist de grenzen op en probeert de ruimte die de ondermaatse normen bieden helemaal “op te vullen”. In het belang van autorijdend Nederland en ten koste van de gezondheid, levensjaren en nachtrust van mensen in de buurt. Pleziertjes van automobilisten worden dus duur betaald. Wat de NMU betreft een totaal verkeerde prioriteitstelling.

Gelukkig, en terecht, nemen de gemeente Stichtse Vecht en andere omliggende gemeenten de leefomstandigheden van hun inwoners wél serieus. Zij wensen niet mee te werken aan een snelheidsverhoging. De hoop van omwonenden is nu gevestigd op de standvastige gemeenten.