Minister Kamp, maak serieus werk van klimaatbeleid!

augustus 19, 2015

Minister Kamp, maak serieus werk van klimaatbeleid!

De rijksoverheid moet het Energieakkoord volledig uitvoeren en de productie van elektriciteit uit kolencentrales drastisch verlagen. Alleen zo kan de ondergrens van 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden. Dat schrijven de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu in een brief aan Minister Kamp.

Op 24 juni deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de klimaatzaak die Urgenda samen met 900 burgers aanspande tegen de Staat der Nederlanden. Volgens het vonnis moet de rijksoverheid in 2020 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland hebben teruggebracht met tenminste 25 procent ten opzichte van 1990. Volgens de natuur-en milieuorganisaties zou het rijk zich moeten committeren aan 40 procent reductie om het risico op opwarming boven de twee graden Celsius te beperken. Een reductie van 25 procent is slechts de absolute ondergrens in een goed klimaatbeleid.

Energieakkoord onverkort uitvoeren

Met het vastgestelde en voorgenomen beleid  komt de broeikasgasreductie in 2020 uit op 17,4 procent volgens een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voert het rijk het Energieakkoord volledig uit, dan komt de reductie uit op 21 procent. In de brief aan de minister doen de natuur- en milieuorganisaties een aantal beleidsvoorstellen om de afgesproken energiedoelen te behalen.

Verminder productie elektriciteit kolencentrales

Tenslotte wijzen de natuur- en milieuorganisaties de minister erop dat ook de productie van elektriciteit uit kolencentrales verminderd moet worden. Andere maatregelen om in korte tijd te zorgen voor de benodigde broeikasgasreductie zijn niet voorhanden of vallen al binnen het Energieakkoord.