Minister: commissie-Schoof moet nieuw onderzoek A27 meenemen

maart 7, 2013

Minister: commissie-Schoof moet nieuw onderzoek A27 meenemen

De commissie-Schoof, die de planvorming voor de verbreding van de A27 bij Utrecht onderzoekt, moet daarbij ook de oplossing ‘binnen de bestaande bak’ van de gemeente Utrecht meenemen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De NMU pleit voor nader onderzoek naar het plan van de gemeente.

In het verleden heeft minister Schultz ontwerpen voor 2×6 rijstroken binnen de bestaande bak bij Amelisweerd afgewezen omdat de verkeersveiligheid onvoldoende zou zijn. De minister vraagt de commissie-Schoof in haar brief om te beoordelen of de afwijzing op een juiste manier is verlopen. In aanvulling daarop moet de commissie ook kijken naar het veiligheidsniveau van het gemeentelijke plan.

NMU: graag nader onderzoek gemeenteplan

De NMU is voorstander van nader onderzoek naar het plan van de gemeente, omdat er nog enkele belangrijke vraagtekens zijn. Het gaat dan met name om verkeersveiligheid en de gevolgen elders op het wegennet. Daarbij moet het plan ook worden getoetst aan scenario’s die uitgaan van een lagere groei van het autoverkeer, vindt de NMU.

De komende weken vinden er enkele belangrijke gebeurtenissen plaats. De commissie-Schoof zal rapporteren over haar bevindingen en op 8 april debatteert de Tweede Kamer over bezuinigingen op infrastructuur. Mogelijk zullen de ideeën van de gemeente en het onderzoek van Schoof dat debat een nieuwe wending geven.

Uitstel Noordelijke Randweg Utrecht?

Overigens zal de aanpassing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarschijnlijk worden uitgesteld in het kader van de bezuinigingen. In dit bijzondere geval leidt dat misschien tot slechtere leefbaarheid in de omgeving.

Zie ook het eerdere artikel over de A27.