Minder diesels, meer milieuzones

januari 8, 2016

Minder diesels, meer milieuzones

milieuzoneTijmen van de Poll en Robert van Bommel, adviseurs milieu en verkeer, hebben afgelopen week een opiniestuk over milieuzones geschreven in de Volkskrant. Ze zijn van mening dat meer milieuzones leiden tot een grote gezondheidswinst. 

Donderdag 18 december 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen invoering van een landelijk bord voor milieuzones. Dit leidde tot discussies waarin de effectiviteit van milieuzones tot twistpunt werd gemaakt. Volgens Tijmen en Robert is dit opmerkelijk omdat metingen in bijvoorbeeld Berlijn hebben aangetoond dat de luchtvervuiling in drie jaar tijd zo’n 30 tot 50 procent is teruggebracht na het instellen van een milieuzone.

Automobilistje pesten
Op dit moment zijn er in Nederland drie steden met een milieuzone of plannen daarvoor. Utrecht, Rotterdam en Amsterdam steken volgens de adviseurs hun nek uit met de milieuzones en verdienen daarvoor alle lof. VVD Kamerlid Visser denkt hier echter heel anders over en is van mening dat het instellen van een dergelijke zone ‘automobilistje pesten’ is. Het ligt er aan op welke manier je dit bekijkt. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat buschauffeurs een kortere levensverwachting hebben door blootstelling aan roet. Vanuit gezondheidsperspectief is het vasthouden aan vervuilende dieselauto’s dus alles behalve in het belang van de automobilist.

Steeds schoner
Hoewel de lucht de laatste jaren steeds schoner geworden is, de wettelijke normen bijna overal worden gehaald en nieuwe auto’s steeds schoner worden, sterven er in Nederland elk jaar zo’n tweeduizend mensen door schade aan hun gezondheid vanwege luchtvervuiling.‘Laten we ons er voor inzetten om die sterfgevallen, ziektelast en de daaraan verbonden kosten drastisch omlaag te brengen. Aangezien oude dieselauto’s daar bovenmatig voor verantwoordelijk zijn, is een milieuzone een logische én bewezen effectieve stap richting een gezonde en duurzame leefomgeving,’ Aldus Tijmen en Robert.

Ook de NMU zet zich in voor schonere lucht, mede door de Gezond op Pad Campagne. Over een aantal weken start de campagne om de vervuilendste scooters van het fietspad te krijgen. Tweetact schooters zijn namelijk tot wel 2700 keer vervuilende dan een diesel bestelbus.

Lees het hele opiniestuk hier.