Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Meerderheid Provinciale Staten Utrecht tegen proefboringen schaliegas

Meerderheid Provinciale Staten Utrecht tegen proefboringen schaliegas

Op 14 april sprak een meerderheid van de Provinciale Statenleden zich uit tegen proefboringen naar schaliegas in de provincie Utrecht. De NMU is het hier van harte mee eens!

Er waren sowieso al zeer weinig locaties die hiervoor in aanmerking zouden komen. Bekijk de kaart. Bovendien wordt schaliegaswinning op zich als niet duurzaam gekenmerkt. De NMU is het van harte hiermee eens.

Schaliegas niet duurzaam

Al eerder uitte de NMU haar standpunt omtrent schaliegaswinning. Lees meer. Ook nu onderschrijft zij de aangenomen motie tegen voorlopige proefboringen naar schaliegas omdat dit een fossiele brandstof is.

Overstap hernieuwbare energiebronnen nodig

De NMU is van mening dat het zinvoller is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op schaliegas betekent dat de transitie naar duurzame energieopwekking minder aandacht zal krijgen en langzamer zal gaan, terwijl dit op korte termijn noodzakelijk is.

Ontwikkeling Rijksvisie schaliegas

Uiteindelijk valt schaliegaswinning onder de mijnbouwwet. Het ministerie van Economische Zaken is hiervoor het bevoegd gezag en werkt momenteel aan een rijksvisie op schaliegas. De provincie Utrecht brengt haar visie op schaliegas in voor de rijksvisie.


Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI