Meerderheid Provinciale Staten Utrecht tegen proefboringen schaliegas

april 17, 2014

Meerderheid Provinciale Staten Utrecht tegen proefboringen schaliegas

Op 14 april sprak een meerderheid van de Provinciale Statenleden zich uit tegen proefboringen naar schaliegas in de provincie Utrecht. De NMU is het hier van harte mee eens!

Er waren sowieso al zeer weinig locaties die hiervoor in aanmerking zouden komen. Bekijk de kaart. Bovendien wordt schaliegaswinning op zich als niet duurzaam gekenmerkt. De NMU is het van harte hiermee eens.

Schaliegas niet duurzaam

Al eerder uitte de NMU haar standpunt omtrent schaliegaswinning. Lees meer. Ook nu onderschrijft zij de aangenomen motie tegen voorlopige proefboringen naar schaliegas omdat dit een fossiele brandstof is.

Overstap hernieuwbare energiebronnen nodig

De NMU is van mening dat het zinvoller is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op schaliegas betekent dat de transitie naar duurzame energieopwekking minder aandacht zal krijgen en langzamer zal gaan, terwijl dit op korte termijn noodzakelijk is.

Ontwikkeling Rijksvisie schaliegas

Uiteindelijk valt schaliegaswinning onder de mijnbouwwet. Het ministerie van Economische Zaken is hiervoor het bevoegd gezag en werkt momenteel aan een rijksvisie op schaliegas. De provincie Utrecht brengt haar visie op schaliegas in voor de rijksvisie.