Meerderheid gemeenteraad Amersfoort geeft groen licht voor windmolens

september 27, 2017

Meerderheid gemeenteraad Amersfoort geeft groen licht voor windmolens

De gemeenteraad van Amersfoort heeft 26 september jl besloten om planologische medewerking te verlenen aan drie windinitiatieven in de gemeente. Initiatiefnemers zijn Soesterwijkwiek (bedrijventerrein De Isselt), Energie Lokaal (bedrijventerrein De Hoef) en EWT (langs de A1 bij Vathorst).

Gemeente Amersfoort voerde eerder onderzoeken uit naar deze drie locaties en keek wat de mogelijkheden en beperkingen waren op gebied van veiligheid, geluid, slagschaduw, landschap en natuur. Deze onderzoeken lieten zien dat de gekozen locaties zich goed lenen voor windenergie (en soms nog nader onderzoek nodig is om precieze effecten en te nemen maatregelen in kaart te brengen, bijvoorbeeld betreffende de effecten op vleermuizen voor de locatie op de Isselt).

 

Het is nu aan de initiatiefnemers om verder onderzoek te doen, zoals de Milieu-Effect-Rapportages, en ook het communicatie- en participatieproces te starten. Gemeenteraad gaf de initiatiefnemers via een amendement mee dat zij niet alleen moeten werken via de ‘Gedragscode Draagvlak en Participatie’ van NWEA en oa Natuur en Milieufederaties, maar de directe omgeving (burgers en bedrijven in en rondom Amersfoort) overtuigend en aantoonbaar de mogelijkheid moeten bieden om financieel te participeren in het windproject. Streven hierbij is om zo via lokale inwoners en bedrijven minimaal 50% van de benodigde investering bij elkaar te krijgen.

 

Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft zich hiervoor hard voor gemaakt omdat zij gelooft in breder draagvlak voor de energietransitie als ook de lusten van de windmolens landen ‘onder de molens’. Zij wenst de initiatiefnemers succes bij het vervolgtraject.

 

Ieke Benschop verwoordt in een radio-interview op Radio M (Utrecht is Wakker, 26 september, 7 uur) hoe de NMU aankijkt tegen windmolens in de provincie. U kunt dit hier naluisteren, start bij minuut 7, einde bij minuut 12.

 

Woensdag 27 september bevroeg RTV Utrecht gedeputeerde Pim van de Berg over zijn visie op het ‘wind-op-land-dossier’.

Voor Van den Berg (D66) is het geen verrassing dat het een taai proces is. “Dat is te verwachten op het moment dat je in de ruimte aan het wroeten bent. Dat gebeurt ook bij een grote geitenboerderij. Als het gaat om een vliegveld in Lelystad, dan protesteren ze zelfs in Apeldoorn.” De afspraken over wanneer en hoeveel stroom van molens moet komen worden niet gehaald, maar daarvoor zijn geen consequenties. “We gaan stevig in gesprek met de gemeenten over de plannen”, aldus de gedeputeerde. “En we kijken hoe we kunnen helpen om dit verder te realiseren.” Maar de provincie kan niemand dwingen. Eigenhandig locaties voor windmolens aanwijzen en zelf betalen is niet aan de orde, aldus de gedeputeerde.