Meer steun voor kleine landschapselementen

maart 14, 2018

Meer steun voor kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen zijn belangrijk. Voor behoud en uitbreiding is er nu het Platform Kleine Landschapselementen. Wie in De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan wil aanleggen kan via dat platform ondersteuning krijgen.

landschapselementen
De oprichters van het Platform Kleine Landschapselementen.

Kleine landschapselementen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform is gestart met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers: “Met dit platform willen wij samen met de andere partijen, de verschillende aspecten van beheer, herstel en bescherming van de kleine landschapselementen bij elkaar brengen. Dit draagt bij aan gemeenschappelijke doelen, zoals versterking van landschappelijke structuren en de biodiversiteit.”

Samenwerking

De leden van het nieuwe platform zijn naast de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht: de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht.

De gemeenten willen graag een aantrekkelijke leefomgeving voor hun inwoners; een mooi landschap draagt daaraan bij. Samenwerking met agrarische collectieven is belangrijk omdat zij subsidies regelen voor beheer van het landschap in agrarisch gebied. Het Utrechts Particulier Grondbezit helpt om ook landgoedeigenaren te enthousiasmeren. Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeentelijke landschapscoördinatoren hebben veel kennis over landschap in huis. De provincie coördineert het platform en stelt een werkbudget beschikbaar.

Proefproject

De partners van het platform willen grondeigenaren enthousiasmeren voor de aanleg van landschapselementen. Het platform is daarom gestart met een proefproject in de vier gemeenten. In het proefgebied is ruimte om te experimenteren met nieuwe methodes om de aanleg van landschapselementen voor grondeigenaren aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door plantmateriaal beschikbaar te stellen en grondeigenaren te helpen om subsidie aan te vragen voor het beheer van de nieuwe elementen.

Het proefproject eindigt op 1 juni 2019. Daarna zal het platform haar activiteiten uitbreiden naar de rest van de provincie Utrecht, waarbij het platform vooral de methodes zal gebruiken die in het proefproject het meest succesvol zijn gebleken.

Landschapselement aanleggen?

Wilt u een landschapselement aanleggen zoals: een poel, houtwal, natuurvriendelijke oever, knotwilg of laan in de gemeente De Bilt, Soest, Leusden of Stichtse Vecht? Neem dan contact op met Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht: h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl.

Wilt u een landschapselement aanleggen in een andere gemeente? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Voor vragen over SKNL kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht via steunpuntnatuur@provincie-utrecht.nl.