Meer delen van auto, bak- en elektrische fiets gewenst

juli 30, 2012

Meer delen van auto, bak- en elektrische fiets gewenst

In de vorige nieuwsbrief stond een enquête over duurzame en gedeelde mobiliteit in de buurt. 48 Respondenten vulden hem in. 90% Van hen gebruikt de trein en 70% de auto; de fiets scoort 98%. Geen van de respondenten heeft een conventionele scooter.

De deelauto is onder respondenten veel populairder dan onder de gemiddelde Nederlander, 30% maakt soms tot vaak gebruik van een deelauto, en 10% verwacht dat te gaan doen. Ook het gebruik van de OV fiets ligt ver boven het gemiddeld. Ongeveer een derde maakt vaak gebruik van de OV fiets en nog eens 20% wel eens.

Over het algemeen zijn de respondenten dan ook tevreden met wat ze hebben; 40% heeft genoeg vervoermiddelen beschikbaar. Van de gewenste vervoermiddelen is de deelauto het populairst (15%), gevolgd door de bakfiets, de elektrische fiets en de elektrische auto (allen zo’n 10%). Diverse mensen willen bovendien beter openbaar vervoer. Redenen om een vervoermiddel niet te bezitten zijn een hoge prijs bij weinig gebruik of geen ruimte.

Als systeem om aan gewenst vervoer te komen is het delen met bekenden of buurtgenoten het populairst, op de voet gevolgd door huren of systemen à la Greenwheels. Makkelijk in gebruik scoort het hoogst met ca. 60%, gevolgd door beschikbaarheid en prijs (ca. 50%), en de betrouwbaarheid van andere delers zitten daar kort op met ca. 40%

Daarnaast willen de respondenten betalen per keer (50%). Verder scoren de kaart (OV chip of anders), makkelijk en achteraf betalen hoog. Ruilen of betalen met diensten scoort niet hoog.

De meeste respondenten zijn ook bereid om eigen vervoermiddelen te delen. Alleen ligfietsen lenen zich daar niet voor: er is te veel oefening voor nodig…

Enkele voorzichtige conclusies:

  • De respondenten zijn al zeer bewust met mobiliteit bezig
  • De grootste groep, 40%, is tevreden met de beschikbare vervoermiddelen
  • Er bestaat duidelijk potentie voor meer delen; vooral bij auto en bak- en elektrische fiets
  • Delen in de buurt of met bekenden is populairder dan algemeen
  • Eenvoudig gebruik en professionele betaling zijn erg belangrijk

De enquête geeft genoeg aanleiding voor een verdere verkenning. Daarmee gaat de NMU dus verder; meedenkers zijn welkom!

Overigens is de gemeente Utrecht een campagne begonnen om het autodelen in de stad te promoten: zie www.utrechtdeelt.nl.

Illustratie: KpVV