Maandthema Duurzame Boer: schaalvergroting

juli 29, 2015

Maandthema Duurzame Boer: schaalvergroting

Onlangs is de NMU campagne ‘Op zoek naar de duurzame boer’ gestart. In deze campagne zoeken we naar duurzame voorbeelden binnen de agrarische sector. In augustus doen we dit aan de hand van het thema ‘schaalvergroting’.

De komende tijd gaan we op onze website www.duurzameboeren.nl iedere maand dieper in op één van vijf thema’s: natuur op het platteland, klimaat & energie, bodem- & waterbeheer, de relatie tussen consument & producent en schaalvergroting.

In juli hebben we speciale aandacht besteed aan het thema bodem. We waren aanwezig bij het Food Film Festival dat over bodem ging en hebben de internationale campagne Save Our Soils ondersteund. Zie ook het speciale bericht.

Augustus: maand van de schaalvergroting

In de maand augustus willen we meer aandacht gaan besteden aan het thema schaalvergroting. Dit is momenteel een grote discussie in de melkveehouderijsector. Sinds 1 april 2015 is er geen Europees melkquotum meer. In de aanloop naar de afschaffing van dat quotum zijn veel Nederlandse melkveehouders gaan investeren in grotere stallen, zodat ze meer koeien konden houden en meer melk konden produceren. Maar: hoe meer koeien, hoe meer mest. In die mest zit fosfaat en teveel fosfaat is slecht voor het milieu, bijvoorbeeld voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Al snel groeide het aantal koeien zo sterk dat staatssecretaris Dijksma besloot om in te grijpen. Op 2 juli kondigde zij een systeem van fosfaatrechten aan: ieder melkveebedrijf krijgt het recht om een maximum hoeveelheid fosfaat te produceren. Dit was geen leuk bericht voor de boeren die net hadden geïnvesteerd in uitbreiding, maar het is een belangrijke maatregel om de hoeveelheid fosfaat in Nederland te beperken.

NMU: grondgebonden groei zonder landschap aan te tasten

De NMU vindt het belangrijk dat de groei van de melkveehouderij op een verantwoorde manier plaatsvindt. Daarom pleiten wij ook voor een grondgebonden melkveehouderij. Dat wil zeggen dat een bedrijf zijn eigen voer en mest produceert in een kringloop. Door goed bodembeheer moeten die meststoffen zo goed mogelijk in de bodem vast worden gehouden, zodat ze niet uitspoelen naar het oppervlaktewater.

Andere onderdelen van een grondgebonden melkveehouderij zijn volgens CLM Onderzoek en Advies bovendien dat de koeien in de wei lopen en dat de boer ook beheerder is van de open groene ruimte. De kwaliteit van de groene ruimte is voor de NMU ook een belangrijk aspect. Op welke manier kan er groei plaatsvinden, zonder aantasting van de kwaliteit van het landschap? Dat is een vraag die we zeker hopen te beantwoorden tijdens onze zoektocht naar duurzame boeren in Utrecht en daarbuiten.